Değerli Bilgiler

Gümüşhanevi Merhum’un Önemli Bir Vasiyetnamesi

Gümüşhanevi Merhum’un Önemli Bir Vasiyetnamesi Gümüşhanevi Merhum’un önemli bir vasiyetnamesi. Bu büyük zât bütün insanlığa şu canlı öğütleri veriyor: “Ey insan, eğer sana yapacağım şu vasiyetlere kulak asar ve kendin aynısını yaşarsan dünyan ve âhiretin mes’ud olur, çünkü bunlar güzel… (Devamını OKU)

Büyüklerin Duaları, Değerli Bilgiler

, , , , , , , , , , , ,

Kadı Zekeriyya el-Ensari’nin Münacatı

Kadı Zekeriyya el-Ensari’nin Münacatı Kadı Zekeriyya el-Ensari’nin mücanatı. Bu münâcat çok özlü ve çok içlidir. Bunda Hakk’a içten yalvarış vardır.(12) “Allah’ım! Günahlarımın hacmi çok büyük, Senin mağfiretinden başka dayanağım yoktur. İlahî, ben günahkâr kulum. Senden başka dayanacak ne ilmim ve… (Devamını OKU)

Değerli Bilgiler, Kasideler

, , , , , , , ,

Kuranı Kerim İle İlgili Önemli Açıklama

Kuranı Kerim İle İlgili Önemli Açıklama Kuranı Kerim ile ilgili önemli açıklama. Kur’an, semavî dinlerin sonuncusu olan müslümanlığın kutsal kitabıdır. Onun muhatabı, bir kabile veya bir millet değil, bütün beşeriyettir. Kur’an’-ın ifadesine göre müslümanlık, insanlığın fıtrî dinidir. “Allah’ın yarattığı fıtrat,… (Devamını OKU)

Değerli Bilgiler

, , , , , , , , ,

Dua nedir?

Dua nedir? Dua dinin özüdür. İnsanın bir yaratıcısı olduğunu kabul etmesi, kendisi aciz (gücü yetmeyen) görüp, kudretli olan yaratıcıdan istekde bulunmasıdır.  Dua nedir sorusunun cevabını biraz da aşağıdaki hadisi şerifler ile özetleyelim: Dua, müminin silahıdır ve dinin direğidir. Göklerin ve… (Devamını OKU)

Değerli Bilgiler

, , , , , , , ,

Salatı Münciye

Salatı Münciye Salatı müniciye. (Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve atâ âli seyyidinâ Mu-hammedin, salâten tüncinâ bihâ min cemîil ehvâli vel âfât, ve takdî lenâ bihâ cemî’al hâcât, ve tutahhirunâ bihâ min cemî’isseyyiât, ve terfe’unâ biha in-deke a ’ledderecât, ve… (Devamını OKU)

Çeşitli Dualar, Değerli Bilgiler

, , , , , ,

Fethiye Salatı

Fethiye Salatı Fethiye salatı. (Allahumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedinil fâtihi limâ uğlike velhâtimi limâ sebeka, nâsiril hakki bil hakki vel hâdî ilâ sırâtikel müstakim ve alâ âlihi hakke kadrihi ve mikdârihil azîm.) “Allah’ım, örtülmüş olanı açıcı,… (Devamını OKU)

Çeşitli Dualar, Değerli Bilgiler

, , , , , , , , ,

Salatı Ümmiye

Salatı Ümmiye Salatı ümmiye. (Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedininnebiyyil, ümmiyyi ve âlâ âlihi ve sahbihi ve setlim.) “Ey Rabbim, Muhammed Mustafa efendimize rahmet eyle, ehli beytine ve bütün etbâına selâm olsun. ” Bu salâtü selâm çok şümullü bir salâtü selâmdır…. (Devamını OKU)

Çeşitli Dualar, Değerli Bilgiler

, , , , , ,

Salatü Selamlar

Salatü Selamlar Salatü selamlar. (Allahumme sallı alâ seyyidinâ Muhammedirı ve Âdeme ve Nûhitı ve tb-rahime ve Musa ve İsa ve mâ beynehüm.minennebiyyîne vel mürselîne, sala-vâtullâhi ve selâmuhu aleyhim ecmaîne.) “Allah’ım, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine rahmet buyur. Allah’ım, Allah’ın… (Devamını OKU)

Çeşitli Dualar, Değerli Bilgiler

, , , , ,

Abdülkadir Geylani’nin Salatü Selamı

Abdülkadir Geylani’nin Salatü Selamı Abdülkadir Geylani’nin salatü selamı. (Allahumme sallı alâ Muhammedin seyyidil kevneyni vessekaleyni vel fe-rîkayni. Ceddil-Hasani vel Hüseyni. Mahbûbi Rabbil maşrikayni vel mağri-beyni. El maksûdu vel matlûbu bi kabe kavseyni, el-mütecellî tettecileynille-zî, kale lehü el vâhidül-ahadu: Yâ nûre… (Devamını OKU)

Büyüklerin Duaları, Değerli Bilgiler

, , , ,

Faziletli Salatü Selamlar

Faziletli Salatü Selamlar Faziletli salatü selamlar. (Allahumme sallı alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin hattâ lâ yebkâ minessalâti şey ‘ün, verham Muhammeden ve alâ âli Muhammedin hattâ lâ yebkâ mirerrahmeti şey ‘ün, ve bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin… (Devamını OKU)

Çeşitli Dualar, Değerli Bilgiler

, , , , ,

Peygamberimizin Bize Salatü Selamı

Peygamberimizin Bize Salatü Selamı Peygamberimizin bize salatü selamı. “Ya Muhammed, sen de onlara salât getir. Çünkü senin salâtın onlar için bir güvendir. Allah işitir ve bilir.” (1) Şu halde Reşûl-i Ekrem salâtü selâmımıza karşılık bize salât getiriyor. Demek oluyor ki… (Devamını OKU)

Değerli Bilgiler, Peygamberimizin Duaları

, , , , , ,