İçeriğe geç

Kuranı Kerim İle İlgili Önemli Açıklama

Kuranı Kerim İle İlgili Önemli Açıklama

Kuranı Kerim ile ilgili önemli açıklama.

Kur’an, semavî dinlerin sonuncusu olan müslümanlığın kutsal kitabıdır. Onun muhatabı, bir kabile veya bir millet değil, bütün beşeriyettir. Kur’an’-ın ifadesine göre müslümanlık, insanlığın fıtrî dinidir. “Allah’ın yarattığı fıtrat, ki bütün insanlar onunla yaratılmıştır. Allah’ın yaradılışında değişiklik yoktur. İşte en doğru din budur.,,(1)

Bu itibarla Kur’an’ı tebliğ eden Hz. Muhammed’den evvel gönderilen bütün peygamberler, aynı dini tebliğ etmişlerdi. Bundan dolayı müslüman-lık, tâ başlangıçtan beri bütün beşeriyeti kaplamakta ve tâ sonuna kadar bütün insanlığı kucaklayacak kabiliyettedir. Bütün peygamberlerin tebliğ ettikleri din aynı dindir. Ancak beşeriyetin değişen ihtiyaçlarına göre, esasda değil, fakat teferruatta değiştiğinden Islâmiyetin son şekli Peygamberimiz tarafından tebliğ ve Kur’an ile ifade olunan şeklidir.

“İslâm” kelimesi dinimizin özüdür. “İslâm” evvelâ müsâlemeti ifade eder. Bu itibarla müsâlemet, İslâmiyete hâkimdir. Kur’an-ı azîmüşşâna göre müslüman, hem Rabbiyle, hem kendi cinsiyle sulh içinde yaşayan insandır.

Allah ile anlaşma; her kudsiyetin, her hayır ve lütfün menbâı olan Allah’ın iradesine bağlanmak; insanlarla anlaşmak, onlara ancak iyilik etmektir.

Kur’an bu iki sıfatı şu âyet-i kerimede icmâl ediyor:

‘‘Kim kendini Allah’a teslim eder ve başkalarına iyilikte bulunursa Cenab-ı Hakkın mükâfaatına nail olur ve hiç bir korku ve endişeye uğramaz.”(2)

Kur’an-ı Kerim’e göre yegâne yol ve kurtuluş bundadır. Müslüman tam bir huzur içinde yaşadığından onun dimağı da, kalbi de itminân içinde yüzer. Müslümanın müslümana hürmeti “selâm” ile ifade olunur. “Cennete girenlerin birbirine karşı sağlık dilekleri selâmdır. (3)

“Belki onların orada duyacakları selâmdan ibârettir. ”(4)

Es-Selâm, yani müsâlemeti yaratan Allah’ın isimlerindendir. İslâmiyet insanları hak ve hakikata ulaştırır. O halde müsâlemet İslâmiyetin ruhudur. Ve müslümanlık müsâlemet dinidir. Bu itibarla Kur’an, beşeriyetin ihtiyaçlarını te’min ve bütün insanların hal ve hareketlerini sağlamlaştıran İlâhî bir kitaptır. Aynı zamanda bu kitâb bütün duâlarm özü ve kaynağıdır. Kişi Kur’-an’la duâ ederse, arzusu yerine gelecek ve Mevlâ’sına kendisine özgü lisanıy-le yalvaracaktır. Bu bakımdan Kur’an bütün duâlarımızın mecmuasıdır. Bunlara sadakatla sarılmak ve ona göre duâlarda bulunmak başta gelen ödevimizdir.

Kur’an-ı Kerim, bütün insanlığın kutsal kitabıdır. Kur’an-ı Kerim bütün beşeriyete rüşd ve ıslâh devri açan Hz. Muhammed’e vahiy suretiyle Cebrail tarafından indirildi. Vahye vasıta, Cebrâil aleyhısselâm oldu. 114 sûre ve 6666 âyet-i celîleden ibarettir. Âyetlerin hepsi tevatür yolu ile kaydolmuş, hiç birinde şek ve şüphe vuku bulmamıştır.

  • 1 Rum, 30.
  • 2 Bakara, 112.
  • 3 Yûnus, 10.
  • 4 Vâkıa, 26.
Kategori:Değerli Bilgiler

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.