İçeriğe geç

Hastanın Okuyacağı Şifa Duası ve Açıklamalar

Şifa Duası ve Hastanın Dua Etmesi ile ilgili bilgiler

İslam dini hasta olan bir kişiye çok ehemmiyet vermektedir. Öyle ki hadisi şeriflerde geçtiği üzere, hasta yatağında yattığı zamanda dahi, normalde yapmış olduğu tüm sevab işleri yapıyormuş gibi yine sevabını alır ve çektiği sıkıntı/acı oranınca günahı dökülür ve derecesi yükselir.

Hastanın günahının dökülmesi ile ilgili bazı hadisi şerifler:

Mü’min hasta olduğu zaman bu hastalık onu, tıpkı demirci körüğünün demirin pasını temizlemesi gibi günahlardan temizler. Ramuz el ehadis, 31.sayfa,hadis1

Mümin kul hasta olduğu zaman, Allah Teala kiramen katibine şöyle buyurur: “Bu kulum için, hastalığını devam ettirdiğim müddetçe, sıhhatte olduğu zaman yapmakta olduğu şeyin mislini yazın. Eğer ruhunu kabzedersem, hayra kabzetmiş olurum. Eğer afiyet verirsem, etini kendi etinden daha hayırlısı ile ve kanını da kendi kanından daha hayırlı bir kanla değiştiririm.” Ramuz el ehadis, 31.sayfa,hadis2

Kul, üç gün hasta yatınca, annesinin onu doğurduğu gün gibi günahından arınmış olur. Ramuz el ehadis, 64.sayfa,hadis6

Ayrıca hastanın yaptığı duanında reddolunmayacağını peygamber efendimiz bizlere bildiriyor, bu yüzden yakınlarımıza ve sevdiklerimize bol bol dua etmeliyiz.

Dört dua reddolmaz: Hacının duası, evine dönünceye kadar. Gazinin duası, evine dönünceye kadar. Hastanın duası, iyi oluncaya kadar. Kardeşin kardeşe arkadan yaptığı dua.(En süratle icabette bu sonuncuya aittir.) Ramuz el ehadis, 68.sayfa,hadis9

Şifa Duası:

Ey Allahım! Ey insanların Rabbi! Sıkıntıların gidericisi, şifa ver. Sen Şafisin, Senden başka şafi yoktur. Şifa ver. Öyle bir şifa ki, hiç bir hastalık bırakmasın.

Peygamber (sas) Bir hastaya geldiklerinde veya hasta kendisine getirildiğinde “Ezhebil be’se Rabbennâsi eşfi ve enteş şâfi. La şifâe illa şifâüke şifâen la yuğâdiru sakamen“: (Ey insanların Rabbi, zararı gider, şifa ihsan et, şifa veren ancak sensin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık bırakmayacak şifa ihsan buyur) diye dua buyururlardı.

Kaynak: Şifa Hadisi