İçeriğe geç

Salatı Ümmiye

Salatı Ümmiye

Salatı ümmiye.

(Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedininnebiyyil, ümmiyyi ve âlâ âlihi ve sahbihi ve setlim.)

“Ey Rabbim, Muhammed Mustafa efendimize rahmet eyle, ehli beytine ve bütün etbâına selâm olsun. ”
Bu salâtü selâm çok şümullü bir salâtü selâmdır. Sevabı çok, fazileti çoktur. Her akşam ve sabah buna devam edilmelidir. Bu salâtü selâm daha fazla mevlit okunduğu zamanda okunur. Peygamberimizin bir özelliği de ümmî oluşu idi. Yâni hiç bir hocanın önüne diz çökmeden, kimseden besmele öğrenmeden peygamber olması idi. Bu ise O’nun için büyük bir mûcize idi. Çünkü O’nun hocası Cebrâil idi. Bütün ilmi vahye dayanıyordu, İlâhî ilhama bağ-lanmış’idi. Onun için bu salâtü selâma devam etmek feyzimizin artmasına sebep olacaktır.

(Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedinmuhtelefelmelevâni, ve te-âkabel asrâni, ve kerrerel cedîdarıi, vestakbelel ferkadâni ve belliğ rûhehu ve ervâhe ehli beytihi minettahiyyeti vesselâm. Verham ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslîmen kesîren kesîrâ.)

“Allah’ım, gece ve gündüz değiştiği anda, gece ile gündüz birbirini tâ-kib ettiği müddetçe, gece ile gündüz tekrar ettiği müddetçe ve ferkadan yıldızları da karşıladığı müddetçe efendimiz Muhammed Mustafa’ya rahmet eyle, bizim dua ve selâmımızı Muhammed ve O’nun ehli beytinin ruhuna tebliğ eyle. Onlara rahmet eyleyip, mübarek eyle, Peygamberlerimiz ve ehli beytine çok çok selâm olsun. ”

Kategori:Çeşitli DualarDeğerli Bilgiler

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.