İçeriğe geç

Abdülkadir Geylani’nin Salatü Selamı

Abdülkadir Geylani’nin Salatü Selamı

Abdülkadir Geylani’nin salatü selamı.

(Allahumme sallı alâ Muhammedin seyyidil kevneyni vessekaleyni vel fe-rîkayni. Ceddil-Hasani vel Hüseyni. Mahbûbi Rabbil maşrikayni vel mağri-beyni. El maksûdu vel matlûbu bi kabe kavseyni, el-mütecellî tettecileynille-zî, kale lehü el vâhidül-ahadu: Yâ nûre nûrî ve yâ sırre sırrî ve yâ hazâine ma ’rifetî, efdeytü mülkî aleyke yâ Muhammedu min ledünnil arşi ilâ tahtil ardîne küllühüm yetlübûne rizâî ve ene etlubu rızâke sallalla.hu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin vel-hamdülillâhi Rabbil âlemin.)

“Salâtü selâm, iki âlemin efendisi, bütün kâinatın öncüsü, Haşan ve Hü-seyn’in dedesi üzerine olsun. Şark ile garbın Rabbının sevgilisi, kabe kavseyn’e çağırılan, tek olan Allah ’ın tecellisine mazhar olan, yüce Allah ’ın, kendisine: Ey nûrumun nûru ve sırrımın sırrı, ey benim bilgi hâzinem, mülkümü sana feda ettim, ya Muhammed. Arş-ı âladan yerin altına kadar olanlar benim rızâmı isterler, ben ise seni isterim, dediği üzerine olsun. Allah’ın salât ve selâmı Efendimiz Muhammed ve O’nun âli üzerine olsun. Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun. (1)

Bu salâtü selâm büyük velilerden Abdülkadir-i Geylânî Hazretlerinin getirmiş olduğu salâtü selâmdır. Bunun dünyada da âhirette de mükâfatı çoktur. Rızkın çoğalmasına, evlâtların hayırlı olmasına sebeptir. Cenâb-ı Hak, bu salâtü selâmların sayesinde kullarının affını, mağfiretini nasip kılacaktır.

  • 1 Mecmûatu’l-Ahzab, c. 2, s. 383.
Kategori:Büyüklerin DualarıDeğerli Bilgiler

Tek Yorum

  1. neslihan neslihan

    inşallah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.