İçeriğe geç

Gümüşhanevi Merhum’un Önemli Bir Vasiyetnamesi

Gümüşhanevi Merhum’un Önemli Bir Vasiyetnamesi

Gümüşhanevi Merhum’un önemli bir vasiyetnamesi.

Bu büyük zât bütün insanlığa şu canlı öğütleri veriyor:

“Ey insan, eğer sana yapacağım şu vasiyetlere kulak asar ve kendin aynısını yaşarsan dünyan ve âhiretin mes’ud olur, çünkü bunlar güzel ahlâkın en önemli hususlarıdır:

Asla kâfirlerden dost edinme, mü’minlerden de düşmanın olmasın. Dünyada sermayen takvâ olsun. Nefsini de ölülerden say. Allah’ı ve Resûlullah’ı an ki, her tehlikeden kurtulmuş olasın. “Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, kadere ve hayır ile şerre inandım.” de. Çünkü biz, hiç bir Peygamberi ayırmayız, hepsine îman ederiz. Mü’minler: “İşittik ve itâat ettik ve Senden afv dileriz, zira Sana geleceğiz Allah’ım.” derler.

Eğer bu sayılanlara riayet edersen, Allah celle ve alâ sana dört şey ihsan eder: Dördü dünyada, dördü de âhirette.

Dünyada verilecek olanlar: 1- Sözde doğruluk, 2- Amelde ihlâs, 3- Rı-zıkta kanaat, 4- Kötülüklerden korumak.

Âhirettekiler: 1- Büyük bir bağışlama, 2- Hakka yaklaşma, 3- Me’vâ cennetine girme, 4- Yüce makamlara ulaşma.”

Bu mübarek insan vasiyetine devamla şöyle söylüyor:

“Sözünde doğruluk istersen, Innâ enzelnâhu sûresine devam et.

Eğer rızkının yağmur gibi helâlinden gelmesini istersen, Felâk sûresini okumaya devam et.

İnsanların şerrinden emin olmak istersen, Kul eûzü bi Rabbinnâsi’ye devam et.

Eğer bir iş yapmaya ve helâl kazanmaya tâlib isen şu duâyı oku: “Bis-millâhirrahmânirrahîm, el-Melikül Hakkül Mübîn, ni’mel Mevlâ ve ni’men-nastr. ” Yasin sûresiyle Vâkia sûresini de oku. Rızkın yağmur gibi sana gelir.

Eğer her sıkıntının önlenmesini ister ve her darlığını yok etmek istersen istiğfara devam et, günde en az yüz defa istiğfar et.

Eğer binlerce dertten kurtulmak istersen ”Lâ havle velâ kuvvete illâ bil-lâhil aliyyil azîm”e devam et.

Eğer sana gelen musibeti kaldırmak istersen ‘‘Innâ lillahi ve innâ ileyhi râciûn”dL devam et.

Eğer huşû istersen, fuzulî bakışlarını terket. Eğer hikmete kavuşmayı istersen, fuzulî konuşmayı bırak.

Eğer ibâdetin tadını almak istersen, gündüz oruç tut ve geceleyin ibâdet et. Eğer nefsinin ayıplarını kapatmak istersen, insanların ayıplarını aramaktan vazgeç. Eğer Allah korkusunu yaşamak istersen, vesveseyi bırak. Her kötülükten korunmak istersen, kötü zan yapmayı bırak. Kalbinin öldürülmesini istemezsen, günde kırk defa ‘‘Yâ Hayyü yâ Kayyûmü lâ ilâhe illâ ente” duâsma devam et.

Eğer kıyamette Peygamberimizi görmek istersen, Küvviret, İnfıtâr ve İn-şikak sûrelerine devam et.

Eğer kıyamette yüzünün berraklığını istersen, gece namazına devam et.

Eğer kıyametteki susuzluktan kurtulmak istersen, oruca devam et.

Kabir azabından kurtulmak istersen, pisliklerden sakın ve haram rızık yemekten kaçın.

İnsanların en zengini olmak istersen, kanâat ehli ol.

İnsanların en âbidi olmak istersen, Resûlullah’ın sünnetlerine yapış.

Çünkü Resûlullah Efendimiz bu hususta şöyle buyurdu:

‘‘Haramlardan kaçın ki en iyi ibâdet edenlerden olasın. ” Allah’ın taksimine râzı ol ki insanların en zengini olasın. Komşuna iyilikte bulun ki mü’-min olasın. İnsanları sev ki, müslüman olasın. Çok fazla gülme; çünkü fazla gülmek kalbi öldürür.

İyi müslümanlardan olmak istersen, Allah’ı görür gibi ibadet edeceksin, her ne kadar sen O’nu göremez isen de O seni görmektedir.

İmanını olgunlaştırmak istersen, ahlâkını güzelleştireceksin.

Allah’ın sevgisini kazanmak istersen, insanların işlerini göreceksin.

Alnın açık Allah’a kavuşmak istersen, cenâbetlikten yıkanacaksın.

Kıyâmet gününde nurlanmak istersen, hiç bir kimseye zulmetmiyecek-sin. İnsanların en kuvvetlisi olmak istersen, Allah’a tevekkül edeceksin. Allah’ın gazabından emin olmak istersen, Allah’ın kullarına buğzetmiyeceksin.

Duânın kabulünü istersen, faiz yemeyi, haram yemeyi bırakacaksın.

Kıyamette rezil rüsvây olmayayım dersen, şehvet ahlâklarından vazgeçeceksin.

Büyük günahlardan korunmak istersen, çirkin ahlâklarından vazgeçeceksin.

Allah’ın gazabından kurtulmak istersen, verdiğin sadakayı gizli yapacaksın ve sila-i rahmi ihmal etmiyeceksin, akrabanı yoklayacaksın.

Eğer kalbini din üzerine sâbit kılmak istersen şu duâyı okuyacaksın: “Al-lahumme sebbit kalbi alâ dînike = Yâ Rab, kalbimi dinin üzerine sabit kıl.” diyeceksin.

İşte aziz okurlarım, yukarıdanberi sıralanan, hadis-i şeriflerin birer sıkıntısı olan bu tavsiyeler bize, Gümüşhaneli Merhum Ahmed Ziyâüddin Efendi tarafından yapılmıştır. Duâ kitaplarının içinden alınmıştır. Arapça ifadelerden tercüme edilmiş ve sizlere sunulmuştur. O büyük insanın ruhu şâd olsun. Bizlere de şefaatçi olmasını Mevlâ nasip buyursun. Âmin.

Kategori:Büyüklerin DualarıDeğerli Bilgiler

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.