İçeriğe geç

Salatennariye Duası

Salatennariye Duası

Salatennariye duası.

 

(Allahumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyi-dinâ Muhammedin tenhallü bihil ukadü ve tenfericü bihil kürebü ve tükdâ bihil havâicü ve tünâlü bihirreğâibü ve hüsnül havâtimi ve yüsteskal gamâ-mü bivechihi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.)

“Allah ’ım, Resulümüz Muhammed Aleyhisselâm ve ehlinin üzerine mükemmel bir rahmet ver ki, onun sayesinde bizi bütün korku ve öfkelerden kurtarmış olasın. Onunla bizim arzularımızı yerine getirmiş olasın ve yine onunla bizi kendi yanındaki en üstün derecelere yükseltesin, ve Rabbimiz; onunla, hayatta ve öldükten sonra bizi bütün hayırların sonuna kavuşturasın. Muhakkak Sen herşeye kadirsin. ”28 (1)

Bu salâtennariye çok önemli bir salâttır. Tecrübesi yapılmış, bir çok evliya tarafından çeşitli hastalıklar için ve mühim işler için okunmuş ve arzulanan husus tahakkuk eylemiştir. Bu durum karşısında gece gündüz bu sâlatü selâm okunmalıdır. Hangi niyetle ve hangi iş için okunursa okunsun, mutlaka tesiri görülecek ve sezilecektir. Bunda bilginlerimizin ittifakı vardır. Bunun bir de hatim usulu vardır: Meselâ, bir iş için okunacaksa 4444 defa okunmalıdır. İşte bu şekilde hatmedilmiş sayılacaktır. Bir kaç defa bu şekilde yapılmalıdır. Zira büyüklerimiz böyle târif eylemişlerdir.

Peygamberimizin üzerine çok salâtü selâmlar getirilmiştir. Bunların sayıları sonsuzdur. Ancak bu salâtü selâmla istenen hususlar çok şümullüdür, manaları derindir. Ve bunun faydası hem dünyaya hem de âhirete aittir. Yüce Allah herkesin niyetlerini bilir ve ona göre derece verir.

  • 1 Mecmûatu’l-Ahzab, c. 1, s. 174.
Kategori:Çeşitli DualarDeğerli Bilgiler

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.