De ki: Duanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? ... Furkan Suresi 77. Ayet
Dua OKU
Size Dua Edenler | Benim Dua Ettiklerim
Dua Bekleyenler Dua İste
Placeholder32x32
H????H Dua Et
Allahım sevdigime kavuşmak istiyorum daim benimle olmasını benimle evli olmasını istiyorum BIR TEK ALLAH ISTERSE OLUR tek istegim bu Allahim Hüseyin❤Hanim ????amin herkesten dua bekliyorum allah razı olsun
Placeholder32x32
H Dua Et
Allahım sevdigime kavuşmak istiyorum daim benimle olmasını benimle evli olmasını istiyorum BIR TEK ALLAH ISTERSE OLUR tek istegim bu Allahim Hüseyin❤Hanim amin
Placeholder32x32
Kübra Dua Et
Ailemle amcamlar tarafından çok kötü şeylere maruz kalıyoruz sürekli bize büyü yapıyorlar ölmemizi istiyorlar. Madden ve manen o insanların boyunduruğundan kurtulmak istiyoruz bunun için dua eder misiniz.
Placeholder32x32
Ferda Dua Et
Hayırlı bir iş bulmak ve evlatlarım için dua istiyorum
Placeholder32x32
Ferda Dua Et
Hayırlı bir iş bulmak ve evlatlarım için dua istiyorum
Placeholder32x32
Ayşe kızı Tuğçe Nur Sena Nur Dua Et
Hayırlı kapıların açılması için şerlerın gitmesi için
Placeholder32x32
Rahmetli Hatice kızı Meryem hasta Dua Et
Ya Allahü ya ehadü ya evvelü ya ahiru ya latiyfü mîm ya malikel mülki ya malike yemid dîni ya muhyi ya mümiytü sâd ya samedü râ ya rabbel erbabi ya rahmanü ya rahiymü kef ya keriymü he ya hâdi ente hüve lâ ilahe illa ente ye yeveh ahiyyen şerahiyyen heya dûg ya aliyyü ya aziymü tı ya talibü ya tahiru sin ya semiy’u ya sübbuhu ya hayyü ya kayyumu nûn ya nuras semavati vel ardi ve nural envari külliha ve münevviriha ya nafiu. Es’elükel hüdâ vel afafe vel ğına vettüka ve es’elükel afve vel afiyete ve es’elüke rızkan deran ve ıyşen kâran ve amelen bâran ve ilhâkan bi ibadikes salihiyn. Ve es’elüke en tüsalliye ala seyyidina sulike ve ala seyydina ibrahime haliliyke ve en tüsellime aleyhima ve ala alihima ve alel enbiyai vel mürseliyne veş şühedai ves salihiyne ve en tu’tiyeni sü’limin hayrid dünya vel ahirati ve en tusliha li şe’ni küllehu fid dünya vel ahirati hatta elkake ve ente râdin annî ve an cemiy’ıl müslimiyne vel mü’miniyn. Velhamdü lillahi rabbil alemiyn.