Namaz Duaları

Ezan ve Kametin Okunuşu ve Faziletleri

Ezan ve Kametin Okunuşu ve Faziletleri Ezan ve Kametin okunuşu ve faziletleri. Erkekler için farz namazları için ezan okumaları ve kâmet getirmeleri lâzımdır. Ancak kadınlar için ne ezan ve ne de kâmet yoktur. Çünkü onların sesi Islâm nazarında erkekler tarafından… (Devamını OKU)

Kur'an-ı Kerim, Namaz Duaları

, , , , , , ,

İhlas Okuduktan Sonra Okunacak Dua

İhlas Okuduktan Sonra Okunacak Dua İhlas Okuduktan sonra okunacak dua. (Bismillâhirrahmânirrahîm, Allahülfa ’âalü fil umüri küllihâ. Allahumme salli alâ seyyidinâ Muham-medin salâten tesilü ilâ fülânin tehzikuhu hezken. Yâ Kaviyyü, yâ Kâhiru, yâ Azîzü, yâ Zel iıttikami, yâ Zel batşiş ‘şedidi…. (Devamını OKU)

Kur'an-ı Kerim, Namaz Duaları

, , , , , , ,

İhlas Suresinin Fazileti

İhlas Suresinin Fazileti İhlas Suresinin fazileti. “Deki: O, Allah’tır, bir tektir. O Allah’tır, Samed’dir (zeval bulunmayan bir bakîdir, dâimdir, herkesin ve her şeyin doğrudan doğruya muhtaç olduğu ve kasdettiği yegâne varlıktır, ulular ulusudur.) Doğurmamıştır, do-ğurulmamıştır O. Hiçbir şey O’nun dengi… (Devamını OKU)

Kur'an-ı Kerim, Namaz Duaları

, , , , , , , , , , , , , ,

Nasr Suresinin Fazileti

Nasr Suresinin Fazileti Nasr suresinin fazileti. “Allah’ın nusreti ve fetih gelince, sen de insanların fevc fevc Allah’ın dinine gireceklerini görünce, hemen Rabbini hamd ile teşbih (ve tenzih) et. O’nun yarlığamasını iste. Şüphesiz ki O, tevbeleri çok kabul edendir.’’ (46) Nasr,… (Devamını OKU)

Kur'an-ı Kerim, Namaz Duaları

, , , , , , , , , ,

Kafirun Suresinin Fazileti

Kafirun Suresinin Fazileti Kafirun suresinin fazileti. ”(Habibim şöyle) de: Ey kâfirler; ben, sizin tapmakta olduklarınıza tapmam. Benim kendisine ibâdet (de devam) edeceğime de siz kulluk ediciler değilsiniz. Ben (zâten) sizin taptıklarınıza (hiç bir zaman) tapmış değilim. Siz de benim kulluk… (Devamını OKU)

Kur'an-ı Kerim, Namaz Duaları

, , , , , , , , , ,

Fatiha-i Şerife’nin Fazileti

Fatiha-i Şerife’nin Fazileti Fatiha-i Şerife’nin fazileti. “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Hamd olsun âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahîm, din gününün (tek) sahibi ve mutasarrıfı Allah ’a. Yalnız Sana ibadet ederiz, yalnız Senden yardım isteriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin… (Devamını OKU)

Kur'an-ı Kerim, Namaz Duaları

, , , , , , , , , , , , , , ,

Ayetel Kürsi’nin Fazileti

Ayetel Kürsi’nin Fazileti Ayetel Kürsi’nin fazileti. “Allah (O Allah’tır ki) kendinden başka hiçbir ilâh yoktur. Daima diridir. Zâtiyle ve kemâliyle kâimdir. Yarattıklarının her an tedbir ü hıfzında yegâne hâkimdir. Her şey onunla kâimdir. O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de… (Devamını OKU)

Kur'an-ı Kerim, Namaz Duaları

, , , , ,

Duhan Suresinden Sonra Okunacak Dua

Duhan Suresinden Sonra Okunacak Dua Duhan suresinden sonra okunacak dua. (Allahumme innî es’elüke bi esmâike yâ Mü’minü, yâ Müheyminü, ya Müzeyyinü. Yâ Rabbi, kabbid hâcetî bi hürmeti Muhammedin hatemenne-biyyîn ve bi hürmeti sûretid’duhâni. Yâ Allahtı, yâ Gafuru, yâ Settâru, yâ… (Devamını OKU)

Kur'an-ı Kerim, Namaz Duaları

, , , , , , , , , , , ,

Yasin Okunduktan Sonra Okunacak Dua

Yasin Okunduktan Sonra Okunacak Dua Yasin okunduktan sonra okunacak dua. Yâ Nâsıru, yâ Muînü bi hürmeti iyyâke na’budu ve iyyâke nesta ’înü. E’-inrtî alâ külli hâlin bi kuvveti kudretike. Yâ Mumu, yâ Rahmânü ve bi hürmeti sureti Yâsin ve bi… (Devamını OKU)

Kur'an-ı Kerim, Namaz Duaları

, , , , , , , , , , ,

Yasin-i Şerif’in Fazileti

Yasin-i Şerif’in Fazileti

Yasin-i Şerif’in Fazileti Yasin-i Şerif’in fazileti. Yâsin, müslümanlar tarafından gece gündüz okunan bir sûredir. Çünkü o 1400 küsur seneden beri müslümanların dillerinden eksik olmamış ve gönüllerinden ayrılmamıştır. Peygamberimiz Yâsin-i Şerifin fazileti hakkında şu hadis-i şerifleri bildirmiştir: 1- Peygamberimiz buyuruyor: “Cenab-ı… (Devamını OKU)

Kur'an-ı Kerim, Namaz Duaları

, , , , , , , , , , , ,

Amene’r – Resulü

Amene’r – Resulü Amene’r – Resulü. “O peygamber kendisine Rabbinden indirilene îman etti, mü’minler de. (Onlardan) her biri Allah’a, O’nun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. ‘Onun (Allah ’ın) peygamberlerinden hiç birini diğerlerinin arasından ayırmayız, (hepsine inanırız). Dinledik, (kabul ettik, emrine) itaat… (Devamını OKU)

Kur'an-ı Kerim, Namaz Duaları

, , , , , , , ,

Vitirde Selamdan Sonra Yapılan Dua

Vitirde Selamdan Sonra Yapılan Dua “Her türlü noksanlıklardan uzak olan mutlak hükümdar Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim.”  Bunu üç kere söyler, üçüncüsünde yüksek bir sesle ve uzatarak şöyle der:  [Meleklerin ve Ruh’un Rabbi.]3 3 Nesâi (3/244), Dârekutnî ve diğerleri. Parantez… (Devamını OKU)

Namaz Duaları

, , , , , , ,