İçeriğe geç

Haşr Suresinin Son Ayetleri

Haşr Suresinin Son Ayetleri

Haşr suresinin son ayetleri.

“O, öyle bir Allah ’dır ki kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. (O) gizliyi de bilendir, âşikârı da. O, çok esirgeyen, çok bağışlayandır.

O, öyle Allah’dır ki kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. (O) mülk-ü melekûtun yegâne sahibidir. Noksanı mucip herşeyden pâk ve münezzehtir.

Selâm ve selâmetin tâ kendisidir. Emn ü emân verendir. Herşeye nigehbân-dır. Gâlib-i mutlaktır. Halkın halini kemâl-i salâha götürendir. Büyüklükte eşi olmayandır. Allah (müşriklerin kendisine) katmakta oldukları her ortaktan münezzihdir.

O, öyle Allah’dır ki, vücuda getireceği her şeyi hikmeti muktezâsınca, takdir edendir. Onları var edendir. Varlıklara suret verendir. En güzel isimler O’nun’dur. Göklerde ve yerde ne varsa (hepsi) O’nu teşbih (ve tenzih) eder. O, gâlib-i mutlaktır. Yegâne hüküm ve hikmet sahibidir.”(24)

Peygamberimiz her sabah namazından sonra Haşr sûresinin sonundaki bu üç âyet-i kerimeyi okurdu. Ümmetinin de okumasını istemiştir. Çünkü bu âyetlerde şümullu mana vardır. Dilekler bunun sayesinde kabul edileceği kuvvetli deliller vardır.

Akşam ve sabah buna devam etmemiz bizim için çok sevap olduğu gibi, işlerimizin de kolaylıkla hallolması bakımından da bizlere çok müjdeler verilmektedir. Resûlullah Efendimiz, bu âyetlerin okunmasında çpk büyük fazilet olduğunu bildiriyor ve bizlere devam etmemiz için öğüt veriyor.

Hülâsa: Bunlara devam etmemizde hem maddî ve hem de mânevî bakımından çok büyük faydalar mevcut olduğu şüphe götürmez bir hakikattir. Bilhassa sabah namazının farzından sonra okunması ve akşam yatacağımız anda okunmasında bambaşka hasletler ve faydalar vardır.

Bu âyetleri okuyup yatan insana şeytanlar hulül etmez, kendisine vesvese denen hastalık ârız olmaz.
Haşr, 22-24.

Kategori:Kur'an-ı KerimNamaz Duaları

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.