İçeriğe geç

Yasin-i Şerif’in Fazileti

Yasin-i Şerif’in Fazileti

Yasin-i Şerif’in fazileti.

Yâsin, müslümanlar tarafından gece gündüz okunan bir sûredir. Çünkü o 1400 küsur seneden beri müslümanların dillerinden eksik olmamış ve gönüllerinden ayrılmamıştır.

Peygamberimiz Yâsin-i Şerifin fazileti hakkında şu hadis-i şerifleri bildirmiştir:

1- Peygamberimiz buyuruyor: “Cenab-ı Hak Tâhâ ve Yâsin sûrelerini yerleri ve gökleri yaratmadan bin sene önce kendisi bizzat okumuştu. Melekler Kur’an sesini duyunca, ‘Müjdeler olsun şu sûrelerin ineceği ümmete, yine müjdeler olsun şu sûreleri hıfz edenlere ve bu sûrelerle konuşanlara. ’ dediler. ”

2- “Yâsin sûresi Kur’an’ın kalbidir. Âhireti niyet ederek okuyan mutlaka af olunur. Ölülerinizin üzerine Yâsin okuyunuz. ”(26) Ma’kıl bin Yesâr’dan rivayet edilmiştir

3- Peygamberimiz buyuruyor: “Her şeyin kalbi vardır. Kur’an ’ın kalbi de Yâsin ’dir. Kim Yâsin okursa Kur’an ’ı on defa hatmetmiş kadar sevap alacaktır. (27) Tirmizî, Hz. Enes’ten rivayet etmiştir.

4- “Kim ki geceleyin Allah rızası için Yâsin okursa Allah günahlarım bağışlar. Sizler de ölülerinize Yâsin okuyunuz. ” (28) Taberânî, Ebu Hureyre’den rivayet etmiştir.

5- Enes (r.a)’nm Peygamberimizden rivayet ettiğine göre Peygamberimiz şöyle buyuruyor: “Kim ki her gece Yâsin-i Şerifi okumaya devam ederse öldüğü zaman şehid olarak ölür.”(29) Taberânî.

6- Yine Peygamberimiz buyuruyor: “Kim ki Yâsin-i Şerifi okursa cennet kapıları ona açılır. İstediği kapıdan oraya girer. Onun için ne azap ve ne de hesap vardır. Her âyetine karşılık on bin sevap verilir.” (30) Taberânî.

7- Peygamber efendimiz buyuruyor: “Cennet ehli ancak Tâhâ ve Yasin sûrelerini okuyacaklardır. (31) Deylemî, Ebu’ş-Şeyh, İbnü’n-Neccar.

8- Resûlullah (s.a.v) buyuruyor: “Kim her cuma ziyaret ederek annesi ve babasının veya ikisinden birisinin kabri başında Yasin okursa, Cenab-ı Hak her harfine karşılık ona mağfiret buyurur. ”(32) Taberânî, îbni Mâce.

9- “Kim gece Yasin okursa sabahleyin bağışlanmış olarak kalkar. ”(33) Câmiu’s-Sağîr.

10- “Her şeyin kalbi var; Kur’an’ın kalbi de Yâsin’dir. Kim Allah rızası için Yasin okursa Allah onu bağışlar ve Kur’an’ı 22 defa hatmetmiş kadar ona sevap verilir. ”(34) Tirmizî, Dârimî.

11- Hz. Ali (r.a)’nm rivayet ettiğine göre Peygamberimiz şöyle buyuruyor:
“Yasin okuyunuz; zira onda yirmi bereket vardır. Aç okursa doyar, çıplak okursa giyinir, bekâr okursa evlenir, korkan okursa korkudan kurtulur, mahkum okursa kurtulur, misafir okursa arzusuna kavuşur, yolunu kaybeden okursa yolunu bulur, ölünün yanında okunursa ölünün azabı azalır, susuz kalan okursa susuzluğu diner, hasta okursa şifa bulur. ”(35) Deylemî, Taberânî.

12- Peygamber Efendimiz buyuruyor:
“Kim Yâsin ve Duhân sûresini Cuma gecesinde, inanarak ve sevabını umarak okursa geçmiş günahları bağışlanır.”(36) Beyhakî.

13-    Kim Cuma gecesinde iki rekât namaz kılar ilk rekâtında Yâsin, ve ikinci rekâtında Tebârekeliezî sûresini okursa Allah ona her harf için bir nur verir, önünü ışıklandırır, amel defterini sağ eliyle alır, cehennemden kurtulmaya kendisine berat verilir. Yakınlarından 70 kişiye şefaat eder. (37) Tirmizî.

14-    Resûlullah Efendimiz buyurur:
“Kim Cuma günü Yâsin ve Saffât sûrelerini okur, sonra Allah’tan bir şey isterse Cenab-ı Allah istediğini ona verecektir.” (38) Mişkâıü’l-Mesâbih, İbni Abbas’tan rivayet edilmiştir.

15-    “Kim Yâsini yazar ve suyunu içerse kalbine bin tane şifa ilacı girer. Rahmet ve merhamet duyguları çoğalır.” (39) Beyhakî, Tirmizî.

Görülüyor ki Yâsin’in çok büyük faziletleri vardır. Bunları burada saymakla bitiremiyeceğiz. Çünkü Cenab-ı Hakk’ın kelâmının sonu yoktur. Kendi büyüklüğünün sonu olmadığı gibi, kelâmının da sonu olmayacağı şüphesizdir. Nice sıkılmış insanlar Yâsin okumak suretiyle ferahlamışlardır; nice darda kalmış kimseler Yâsin okumak neticesinde genişliğe kavuşmuşlardır.

Yukarıda sıraladığımız onbeş kadar hadis-i şerifle Yâsin-i şerifin ne kadar önem taşıdığı ve ne büyük kazançlar bize sağladığı görülmektedir. Kuvvetli iman sahibi kişiler buna inanır ve devamlı bir surette gece ve gündüz Yâsin-i şerif okumaya devam ederler.

Başı ucunda Yâsin okunan ağır bir hastanın can çekişmesi ve azrail ile pençeleşmesi kolay olacağına şüphe yoktur. Onun için ölmeden önce ağır hastalarımızı Yâsin’siz bırakmıyalım, onları Yâsin ile taltif edelim, bu vesile ile azab meleklerini uzaklaştırıp rahmet meleklerini yanına toplamağa yardım etmiş olalım.

Eğer biz bu şekilde büyüklerimize görev yaparsak bizden sonra gelen yeni kuşaklar bizlere de gördükleri bu güzelim âdetleri yaparlar ve böylece neş’eli bir şekilde dünyadan ayrılmış oluruz.

Kategori:Kur'an-ı KerimNamaz Duaları

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.