İçeriğe geç

Duhan Suresinden Sonra Okunacak Dua

Duhan Suresinden Sonra Okunacak Dua

Duhan suresinden sonra okunacak dua.

(Allahumme innî es’elüke bi esmâike yâ Mü’minü, yâ Müheyminü, ya Müzeyyinü. Yâ Rabbi, kabbid hâcetî bi hürmeti Muhammedin hatemenne-biyyîn ve bi hürmeti sûretid’duhâni.

Yâ Allahtı, yâ Gafuru, yâ Settâru, yâ Şekûru yâ Mâlikü lâ yurâmü, yâ Azîzü lâ yenâmü. Yâ Kâimen lâ yezâlü, yâ Âlimen lâ yensâ, ya Bâkıyen lâ yefnâ, yâ A ‘zamu miri külli azîmin. Yâ men hüve fi sultânihi kaviyyun, yâ men hüve fi izzihi latîfun, şerîfün, yâ men hüve aleyhi yetevekkelü mütevek-kilûn, yâ men hüve ileyhi yelce ’ül mülceûn.

Ikdi hâcetî bi hürmeti sûretid’duhân. Yâ Allahu, yâ Rabbi, ya Hayyu, yâ Kayyümu, ıkdi havâicî ve havâice cemîel müslimîne, bi hürmeti Muhammedin ve âlihi ecmaîne. Bi rahmetike, yâ Erhamerrâhimîne vel hamdülillah-hi Rabbi! âlemine,)

“Allah’ım, isimlerin hürmetine Mü’min, Müheymin, Müzeyyin isimlerinin hürmetine Senden duâmın kabulünü isterim. Nebilerin sonuncusu olan Muhammed Mustafa hürmetine ve Duhân sûresi hürmetine duâmı kabul eyle. Dileklerimi yerine getir Allah’ım.

Ey affı Çok ve günah örtmesi bol olan, ezelde şükredilmiş, herşeye sahip olan, herkesi gözetleyen ve herkese hükmeden ve asla uyumayan Allah’ım, muradlarımı yerine getir; lutfunu, keremini bizden esirgeme. Ey devamlı kâim olan, bilen ve unutmayan, ebedî olup sona ermeyen Allah’ım. Ey yüceler yücesi olan kudret ve saltanatı büyük olan ve kuvvetli olan Allah’ım.

Ey izzeti ve kudreti sonsuz olan lütfü bol olan Allah’ım.

Ey bütün kâinatın dayanağı olan ve herkesin sığmağı olan Allah ’ım; hacetimi (dileğimi) şu Duhân sûresi hürmetine kabul eyle, muradımı haileyle.

Yâ Allah, yâ Rab, yâ Hay, yâ Kayyûm isimlerin hürmetine dileklerimi ve bütün müslümanların hâcet ve dileklerini, Muhammed Mustafa hürmetine ve O’nun âl ve ashabının tümünün hürmetine rahmetin ile kabul eyle Allah’ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.’(41) 41. Mecmûatu’l-Ahzab, c. 1, s. 573.

Duhân sûresinin sonunda okunacak olan bu önemli duâ, merhum Gü-müşhaneli Ahmed Ziyâüddin Efendinin seçmiş olduğu bir duâdır. Aynı zamanda okunan sûrenin yani Duhân sûresinin hemen akabinde okunması şiddetle tavsiye edilmektedir.

Kategori:Kur'an-ı KerimNamaz Duaları

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.