Esmaül Hüsna

Uzun Ömür için Esmalar

El-VASİ:(137) uzun ömür,sıhhat ve rızık genişliği için EL-AHİR:(801)Uzun ömür için EL-BAKİ:(113)Uzun ömür.bol mal,şeref ve rızık sahibi olmak EL-HAYY:(18-324) Genç ve diri kalmak için

Esmaül Hüsna

, , , , , , , , , ,

Allah’ın İsimlerinin Faydaları

Her ismin kainatta bir karşılığı var Prof. Dr. Abdulaziz Hatip (Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi): Bazı müfessirlere göre “Âdem’e öğretilen isimler” de Esmâ-i Hüsnâ’dır. Yani bu mübarek isimlerin her biri kâinattaki bir fennin, bir ilim dalının hakikat ve temelini… (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna

, , , ,

Esma-ül Hüsna ile Doğal Tedavi

Biyoloji ilminin mucidi Dr.İbrahim Kerim Esma-Ül Hüsna’nın insan üzerindeki etkilerini ve tedavi şeklini,ve nasıl gerçekleştiğini şöyle anlatıyor. Esma-ül Hüsna’nın  tüm hastalıklara şifa olduğunu keşfettim,gözümle gördüğüm ve şahit oldum olayları anlatayım “Bir arkadaşımın gözleri iltihaplanmış,kıpkırmızı olmuştu,iki elini gözlerinin üzerine koyarak “YA… (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Rahim ismi şerifi ve faziletleri

ER-RAHİM: Rahmet,merhamet,şevkat eden.En iyi şekilde koruyup bağışlayan;rahmet ve merhamet sahibi,bağışlama sahibi. ER-RAHİM;ismi Kur’an-ı kerim’de 220 defa geçmektedir.Ahirette yalnızca dostlarına,iman ehline,rahmet ve merhamet eden demektir.Şevkate ve merhamete ihtiyacı olmayan hiç bir varlık yoktur.Bu yüzden akıllı veya akılsız,bilinçli yada bilinçsiz hemen her… (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Melik ismi şerifi ve faydaları

EL-MELİK:Bütün mevcudatın gerçek sahibi ve tek hükümdarı,sözlükte,sahip olmak,istila etmek,kuvvetli olmak,yoğurmak,hükmetmek,kontrol etmek,irade gibi anlama gelir. EBCED DEĞERİ VE ZİKİR SAATİ: Bu ismin zikir saati Utarit; zikir günü Çarşamba’dır. ÖZELLİK VE FAYDALARI: devlet başkanlarının ve diğer idarecilerin gönlünü kazanmak,güç ve iktidar sahibi… (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kuddüs ismi şerifi ve faziletleri

EL-KUDDUS; hatadan,kusurdan,eksiklik ve acizlikden temiz,pak ve müberra,mukaddes ve münezzeh demektir.Ayrıca,bütün mahlukatı maddi ve manevi kirlerden ayıplardan temizleyip arındıran anlamına gelmektedir. Ebced Değeri ve zikir saati: Ebced değeri(170); Zikir saati Müşteridir,Zikir günü perşembedir. Özellikleri ve faydaları: EL-KUDDÜS isminin zikrine devam eden… (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Selam ismi Şerifi ve Faydaları

ES-SELAM(c.c):Selam,emniyet,güven ve esenlik sahibi,yani her çeşit ayıptan selamette,her türlü afetten beri,emniyet içinde demektir. Ebced Değeri ve zikir saati: Bu ismin ebcedi değeri(131) zikri buna göre yapılır.Zikir saati Güneş’tir.Günü pazardır. Özellikleri ve faydaları: İnsanlar arasındaki selamlaşma sırasında Allah’ın bu ismiyle selamlaşma… (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

İsminizin Ebced Değerine denk gelen Esmaül Hüsna Bulma

ESMAÜ’L- HÜSNA, Allah’ın güzel isimleri ve aynı zamanda Allah’a ait birer özelliği anlatması bakımından sıfat olarak kullanılmakta; Bize Allah’ı tanıma ve anlama bakımından önemli ipuçlarını vermektedir. Bu isimlerin her birinin ebced değerleri bulunarak, herkesin kendi ismine ya tam karşılık olarak… (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna

, ,

El Mümin İsmi Şerifi ve Faydaları

EL-MÜ’MİN: Kullarına vadinde,verdiği sözde sadık olan,kalplerde iman nurunu yakan,ve her türlü korkudan kurtarıp,güvenliğe kavuşturan.Eman ve emniyet sahibi. Zikir adedi:(136) Günü Pazartesi günüdür.(Her esma gününde yada her gün okunabilir) Özellik ve faydaları: Bu ismin zikrine devam eden kimsenin gönlü nurlarla dolar.Dünya… (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Allah Zikri ve Faydaları

ALLAH:(c.c) Kendisinden başka İlah olmayan,herşeyin gerçek sahibi,yaratıcısı ve kendisinden başka ibadete layık olmayan(yaratılmışların) mahlukatın tek mabudu demekdir. İnsanı,dünyayı,kainatı,görünen ve görünmeyen bütün varlıkların yaratıcısı…. Bu yüzden “Allah” ismi şerifi, Allah’ın diğer isim ve sıfatlarından farklı olarak özel bir yere ve anlama… (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna

, , , , , , , , , , , , , , ,

Rahman İsmi Şerifi ve Faziletleri

ER-RAHMAN:Dünyada,iyi-kötü,zengin-fakir,küçük-büyük,mümin-kafir ayırt etmeden bütün mahlukata muhtaç oldukları rızkı veren,himayesi altına alıp besleyip büyüten demekdir. Ebced Değeri ve Zikir saati: Ebced değeri (298),zikir saati güneş,günü pazardır. Özellikleri ve faydaları: Bu ismin zikriyle meşgul olan kimsenin üzerinden dünya stresi,sıkıntısı ve bunalımı kalkar.İçine… (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Evvel ismi şerifi ve faziletleri

“EL-EVVEL” Bütün eşyadan önce var olan demekdir. EL-EVVEL ismini her gün veya her namazdan sonra (37) defa zikreden kişinin,Cenabı hak tarafından bütün istek ve ihtiyaçlarına kavuşturulur,duası kabul olur. Bu ismi devamlı zikreden kimse giriştiği her işde başarılı olur.Hiç bir teşebbüsünde… (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna

, , , , , , ,

Mucib İsmi Şerifi ve Faydaları

Yâ Mucib İsmi Şerifi ve Faydaları Esmaül Hüsnanın her biri ayrı bir ihtiyacımızı gideren mücizevi zikirlerdir. Bu ismin manası duaları kabul edendir. cenab-Hak,canlı cansız,dilli-dilsiz akıl ve şuur sahibi veya buna kabiliyeti olmayan bütün mahlukatın istek ve ihtiyaçlarını onlardan daha iyi… (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Hayy İsmi Şerifi ve Şifası

“EL-HAYY” Gerçek hayat sahibi,diri ve canlı olan,herşeye hayat veren,can veren. Allah(c.c) sürekli diri ve canlıdır.varlıkları ayaratan,hayat veren odur ki,bu özelliği kendisinin canlı ve hayat sahibi olmasından ileri geliyor.Aksi halde ne geceden sonra gündüze,nede kışdan sonra bhara kavuşulabilir. “EL-HAYY” İsminin zikri(18)… (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,