Evden Çıkarken Okunacak Duâ

Evden Çıkarken Okunacak Duâ

Türkçe Okunuşu: Bismillahi tevekkeltü ala’llahi velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil Aliyyil Azîm. Türkçe Anlamı: “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Allah’a güvendim. Kuvvet ve kudret O’ndandır, yüce ve büyük O‘dur.” Açıklama: Kapıdan çıkarken ancak ve ancak Allah’a güvenerek çıkılmalıdır…. (Devamını OKU)

Giriş - Çıkış ve Yol Duaları

,

Eve Girildiğinde Okunacak Duâ

Eve Girildiğinde Okunacak Duâ

Türkçe Okunuşu: Allahumme innî es’elüke hayrel mevleci ve hayre’l mahreci, bismillahi velecnâ, bismillahi haracnâ ve ala’llahi rabbenâ tevekkelnâ Türkçe Anlamı: “Allah’ım, Senden evime hayırla girip hayırla çıkmamı istiyorum. Allahın adıyla girer, Allahın adıyla çıkarız. Rabbimiz, Allah’a tevekkül ederiz ’’ Açıklama:… (Devamını OKU)

Giriş - Çıkış ve Yol Duaları

,

Hane Sahibine Misafirin Yapacağı Duâ

Hane Sahibine Misafirin Yapacağı Duâ

Türkçe Okunuşu: Allâhumme bârik lehüm fîmâ rezektehum, veğfîr lehum, verhamhum. Türkçe Anlamı: “Allah’ım (hane sahibine) verdiğin rızıkta bereket kıl. Onları bağışla ve esirge. ” Açıklama: Misafirin duâsı geçerlidir. Üç kimsenin duâsı reddolunmaz. Biri mazlum, biri, oruçlu, üçüncüsü de misafirin duâsıdır…. (Devamını OKU)

Yemek Duaları

, ,

Yemeğe Başlanırken Okunacak Duâ

Yemeğe Başlanırken Okunacak Duâ

Türkçe Okunuşu: Allahumme bârik lenâ fima razaktenâ ve kınâ azâbennâr, Bismillah. Türkçe Anlamı: “Allah’ım; rızık olarak bize verdiğini bereketlendir, bizi ateş azabından muhafaza eyle. Allah’ın ismiyle başlıyorum.” Açıklama: Yiyeceğimizi bereketlendirmek için mutlaka duâ okumalı ve başlangıçta besmele çekmeliyiz. Ancak bu sayede… (Devamını OKU)

Yemek Duaları

,

Su İçerken Arada Okunacak Duâ

Su İçerken Arada Okunacak Duâ

Türkçe Okunuşu: Elhumdülillahillezi ca’ale’lmâe azben furâten birahmetihi, ve lem yecalhu milhan ücâcen bizünûbî. Türkçe Anlamı: “Rahmetiyle suyu içilecek evsafta tatlı yaratan ve günahlarım dolayısıyla acılaştırmayan Allah’a hamdü sena ederim” Açıklama: Yüce Allah, Kur’an’da şöyle buyuruyor: “Ey âdemoğulları; her mescit yanında… (Devamını OKU)

Yemek Duaları

Uykuda Korkulduğunda Okunacak Duâ

Uykuda Korkulduğunda Okunacak Duâ

Türkçe Okunuşu: Eûzü bi kelimâtillâhittâmâti min gadabihi ve şerri ibadihi ve min hemezatişşeyâtîni ve en yahdurûn. Türkçe Anlamı: “İkap ve azabından, mahlûkatının şerrinden ve şeytanların vesveselerinden Allah ’ın tam olan kelimelerine sığınırım. Onlar hazır olup asla bize zarar veremezler. Açıklama:… (Devamını OKU)

Uyku Duaları

, , ,

SikintilariDefetmeDuasi7

Ruhani Güce Sahip Olma Duâsı

Sıkıntıları Defetme Duâsı – Ruhani Güce Sahip Olma Duâsı Türkçe Okunuşu: Errahmanirrahimim, ya Rahmânu, ya Rahîmu, yâ Raûfû, yâ Atûfu, ecib yâ Cebrailü aleyhisselâm, alâ en tusahharalî kulübe cemî’il mahlûkatirrûhaniyyati minelulviyyâti ves’süfliyyâti, semi’an muti’an, bihakkırrahmânirrahîmi ve bi hakkıraûfil atûfi ve… (Devamını OKU)

Gizli Dualar, Ruhani Dualar, Seçilmiş Özel Dualar, Sırlı Dualar

, , , , , , , , , , , , , , ,

Ruh Hastalığı İçin Okunacak Duâ

Ruh Hastalığı İçin Okunacak Duâ

Türkçe Okunuşu: Ve bi kudreti Bismillâhirrahmanirrahîm, İrfa ’ kadri veşrah sadrî ve yessir emri, verzuknî min haysü lâ ehtesibu, bi fazlike ve keremike ve ihsanike ya men hüve kâf, hâ, yâ, ayın, sâd, hâ mim ayın, sin kâf ve es’elüke… (Devamını OKU)

Hastalıklarla İlgili Dualar, Sıkıntıya Karşı Okunacak Dualar

, , , ,

Veysel Karani'nin Duâsı

Veysel Karani’nin Duâsı

Türkçe Okunuşu: Bismilahirrahmânirrahîm, İlâhî, ente Rabbî ve enel abdü ve entel Hâliku ve enel mahlûku ve enterRezzâku ve enel merzûku. Ve entel Mâliku ve enel memlûku ve entel Azîzü ve enezzelîlü ve entel Ganiyyü ve enel fakîrü ve entel Hayyü ve… (Devamını OKU)

Büyüklerin Duaları, Evliyaların Duaları

, , , ,

Ulu-Camii-Bursa

Cami Duaları

Cami Duaları Bu bölümde camilerle ilgili sitemizdeki tüm duaları bulabilirsiniz. Camiye giriş-çıkış duaları, cami içerisinde okunan dualar v.b. tüm dualara buradan kolayca erişebilirsiniz. Camiye Girerken Okunacak Dua Camiden Çıkarken Okunacak Dua Namazdan Sonra Okunacak Dua

Cami Duaları

Makam Sahibinin Makamına Oturduğu Anda Okuyacağı Duâ

Makam Sahibinin Makamına Oturduğu Anda Okuyacağı Duâ

Türkçe Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm, Allahumme yâ Rabbi yâ Kadîrü yâ Kaviyyü yâ Metîn, es’elüke bikudretike ve bi kuvvetike en tümeddenî fi cemîi kuvâye ve cevârihizzâhireti vel bâtineti bi kudretin min kudretike, ve kuvvetin min kuvvetike, akdiru biha ve ekvâ alel kıyâmi… (Devamını OKU)

Çeşitli Dualar

, , ,