Selam ismi Şerifi ve Faydaları

ES-SELAM(c.c):Selam,emniyet,güven ve esenlik sahibi,yani her çeşit ayıptan selamette,her türlü afetten beri,emniyet içinde demektir. Ebced Değeri ve zikir saati: Bu ismin ebcedi değeri(131) zikri buna göre yapılır.Zikir saati Güneş’tir.Günü pazardır. Özellikleri ve faydaları: İnsanlar arasındaki selamlaşma sırasında Allah’ın bu ismiyle selamlaşma… (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

İsminizin Ebced Değerine denk gelen Esmaül Hüsna Bulma

ESMAÜ’L- HÜSNA, Allah’ın güzel isimleri ve aynı zamanda Allah’a ait birer özelliği anlatması bakımından sıfat olarak kullanılmakta; Bize Allah’ı tanıma ve anlama bakımından önemli ipuçlarını vermektedir. Bu isimlerin her birinin ebced değerleri bulunarak, herkesin kendi ismine ya tam karşılık olarak… (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna

, ,

El Mümin İsmi Şerifi ve Faydaları

EL-MÜ’MİN: Kullarına vadinde,verdiği sözde sadık olan,kalplerde iman nurunu yakan,ve her türlü korkudan kurtarıp,güvenliğe kavuşturan.Eman ve emniyet sahibi. Zikir adedi:(136) Günü Pazartesi günüdür.(Her esma gününde yada her gün okunabilir) Özellik ve faydaları: Bu ismin zikrine devam eden kimsenin gönlü nurlarla dolar.Dünya… (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Allah Zikri ve Faydaları

ALLAH:(c.c) Kendisinden başka İlah olmayan,herşeyin gerçek sahibi,yaratıcısı ve kendisinden başka ibadete layık olmayan(yaratılmışların) mahlukatın tek mabudu demekdir. İnsanı,dünyayı,kainatı,görünen ve görünmeyen bütün varlıkların yaratıcısı…. Bu yüzden “Allah” ismi şerifi, Allah’ın diğer isim ve sıfatlarından farklı olarak özel bir yere ve anlama… (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna

, , , , , , , , , , , , , , ,

Rahman İsmi Şerifi ve Faziletleri

ER-RAHMAN:Dünyada,iyi-kötü,zengin-fakir,küçük-büyük,mümin-kafir ayırt etmeden bütün mahlukata muhtaç oldukları rızkı veren,himayesi altına alıp besleyip büyüten demekdir. Ebced Değeri ve Zikir saati: Ebced değeri (298),zikir saati güneş,günü pazardır. Özellikleri ve faydaları: Bu ismin zikriyle meşgul olan kimsenin üzerinden dünya stresi,sıkıntısı ve bunalımı kalkar.İçine… (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Yolculuğa çıkarken okunacak dua

Fazileti: Bir kimse sefere,yolculuğa çıkmadan bu duayı okursa ve yanında bulundurursa,yolculuğu selamet  ve sağlık içinde geçer. “Tevekkeltü alellahi ve la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym.” 3,5,7 defa yada dilediğiniz kadar okuyun,Allahın koruması altında olun. Ayrıca Allah’ın “Hafız” ismini… (Devamını OKU)

Yolculuk Duaları

, , , , , , , , , , , , , , ,

Derse Başlamadan Önce Okunacak Dua

Çalışmaya Başlamadan Önce Bu Dua Okunur “Allahümme ahricna min zulumatil vehmi ve ekrimna bi nuril fehmi veftah aleyna ebvabe fadlike venşur aleyna hazaine Rahmetike bi Rahmetike  ya Erhamerrahim.” Bu dua derse başlamada önce okunursa Allah-ü Teala  o kimsenin anlayış gücünü… (Devamını OKU)

Çalışma Duaları

, , , , , , , , , ,

Eşyanın Satılması için Dua

Bir malın hızlıca satılması için dua Bir malın bir an önce satılması için,o mal üzerine (7) defa “DUHA” suresi (7) defada “FİL” suresi okur üflenirse, Allah’ın izni ile o mal en kısa zamanda satılır.

Alışveriş Duaları

, , , , , , , , ,

Bel Ağrısı için Dua

Bel Ağrısı için “Bismillahirramnanirrahyim,Rabbena latüziğ gulubena ba’de izhadeytena ve heblena minledünke sültanen nesiyra. Kulhuvallahü ehad.Allahüssamed.lemyelid velemyüled.velemyekünlehü kuhüven ehad.kulhüvallahül Vahidül gahharü rabbüssemavati velerdi vema beynehüme’l-azizül gaffar.la,ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin.” Bu dua sağ el bele konularak, 7 defa okunup… (Devamını OKU)

Şifa Duaları

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sıkıntıdan Kurtulmak için dua

Hz.Aişe (Radıyallahu Anha)‘dan rivayetle,Allah resulü (s.a.v) şöyle buyuruyor.“sıkıntıdan kurtulmak isteyen kimse şu duayı (7) defa okusun.” “Allahü rabbi la şerike bihi şey’a” Manası: Allah(c.) benim rabbimdir.Ona hiç birşeyi ortak koşmam.

Sıkıntı Duaları

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Belaları defetme duası

Belaların defetmek için dua Bir insana bir kötülük,bir bela,müsibet gelirse; “Allahümme inna nec’alüke fi nuhurihim ve neuzu bike min şururihim.” Bu dua (313) defa okunursa,o kimsenin yadımcısı Allah’dır.Okuyan kimse kötülükden muhafaza olur, belalar ve müsibetler uzaklaşır.

Sıkıntı Duaları

, , , , , , ,

Arefe günü yapılacak dua ve ibadetler

Arefe günü, Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür.hacılar o gün arafatta bulunur.Allah-ü Teala, arefe gününden daha fazla kullarını ateşten azad ettiği bir gün yoktur. Ve o günde kullarına yaklaşır. Peygamber Efendimiz(s.a.v) buyurmuşlar ki, “Duaların en hayırlısı Arefe günü yapılan duadır.ben ve benden önceki peygamberlerin… (Devamını OKU)

Özel gün ve geceler

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Evvel ismi şerifi ve faziletleri

“EL-EVVEL” Bütün eşyadan önce var olan demekdir. EL-EVVEL ismini her gün veya her namazdan sonra (37) defa zikreden kişinin,Cenabı hak tarafından bütün istek ve ihtiyaçlarına kavuşturulur,duası kabul olur. Bu ismi devamlı zikreden kimse giriştiği her işde başarılı olur.Hiç bir teşebbüsünde… (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna

, , , , , , ,

Düşmanın gözünü ve dilini bağlama duası

Bu dualar sabah akşam besmele ile 19 defa okunması gerekmekdedir. Düşmanın gözünü bağlamak isteyenler “Bismillahirrahmanirrahiym,Ferdün,Hayyün,kayyümün,Hakemün,Adlün,Kuddusün Ağşeynahüm lehüm laa Yübsırün” Düşmanın dilini bağlamak isteyenler “Bismillahirrahmanirrahiym,Ferdün,Hayyün,Kayyümün,Hakemün,Adlün,Kuddusün,men ade fe yen tekımüllahü minhü.”

Düşman için Dualar

, , , , , , , , , ,