Gümüşhanevi Merhum’un Önemli Bir Vasiyetnamesi

Gümüşhanevi Merhum’un Önemli Bir Vasiyetnamesi Gümüşhanevi Merhum’un önemli bir vasiyetnamesi. Bu büyük zât bütün insanlığa şu canlı öğütleri veriyor: “Ey insan, eğer sana yapacağım şu vasiyetlere kulak asar ve kendin aynısını yaşarsan dünyan ve âhiretin mes’ud olur, çünkü bunlar güzel… (Devamını OKU)

Büyüklerin Duaları, Değerli Bilgiler

, , , , , , , , , , , ,

Belaları Def ve Bütün Hastalıklardan Korunma Kasidesi

Belaları Def ve Bütün Hastalıklardan Korunma Kasidesi: Belaları Def ve Bütün Hastalıklardan Korunma Kasidesi: Bu kasîdede(13) (Mecmûatu’l-Ahzab, c. 3, s. 597.) özetle şöyle denilmektedir: “Ey Rabbim, ey Halik’im, her şeyden münezzehsin. Ey belâları kaldıran, bütün mihnet ve meşakkatleri yok eden… (Devamını OKU)

Kasideler

, , , , , , ,

Kadı Zekeriyya el-Ensari’nin Münacatı

Kadı Zekeriyya el-Ensari’nin Münacatı Kadı Zekeriyya el-Ensari’nin mücanatı. Bu münâcat çok özlü ve çok içlidir. Bunda Hakk’a içten yalvarış vardır.(12) “Allah’ım! Günahlarımın hacmi çok büyük, Senin mağfiretinden başka dayanağım yoktur. İlahî, ben günahkâr kulum. Senden başka dayanacak ne ilmim ve… (Devamını OKU)

Değerli Bilgiler, Kasideler

, , , , , , , ,

Kaside-i İstiğfariye

Kaside-i İstiğfariye Kaside-i İstiğfariye Bu kasîde istiğfar kasidesidir.(11) (Mecmûaıu’l-Ahzab, c. 3, s. 547.) Yani günahlarımızın bağışlanması için yapılan bir yalvarıştan ibarettir. Kasîde sahibi şeyh Muhammed Ali, şöyle demektedir: “Günahlarımdan, küçük ve büyük hatalarımdan, vücudumun yaptığı, ilmim ve amelimin hatalarından Hakka… (Devamını OKU)

Kasideler

, , , , , , , , , , ,

Kaside-i Sihriye

Kaside-i Sihriye Kaside-i Sihriye. Mustafa Beyzâde’nin bu kasidesi Hz. Hakka bir münacat halinde yazılmıştır.(10) ( Mecmûatu’l-Ahzab, c. 3, s. 543.) Zâtımn ve sıfatının üstünlüğü zikredilmekte ve bunlara sığınılarak duâ edilmek istenmektedir. Kasîde üç sahifeye yakın bir metinden ibârettir. Allah’ın güzel isimleri… (Devamını OKU)

Kasideler

, , , , , , , , , , ,

Rızık İsteme ve İş Kolaylaştırmak İçin Kaside

Rızık İsteme ve İş Kolaylaştırmak İçin Kaside Rızık İsteme ve İş Kolaylaştırmak İçin Kasîde: İmam Ali bu kasidesinde özetle şöyle söylüyor: “Ey insan, herkesten, köle ve efendiden kurtulmak ve bol rızık bulmayı istersen, bu kasideyi yatsıdan sonra oku, okumadan evvel… (Devamını OKU)

Kasideler

, , , , , , , ,

Kaside-i İstiğasiye

Kaside-i İstiğasiye Kaside-i İstiğasiye. Bu kasidede İmam Ali Efendimiz daha ziyade Allah’ın lütfü kereminden bahsediyor ve bizlerin de O’nun lütfü keremine sığınmamızı öğütlüyor. Çok gizli lütuflar, gizli nimetler kullar için bekliyor. Çok zorlukları Mevlâ bu kasidenin sayesinde kolaylaştırıyor. Çok zorluklar,… (Devamını OKU)

Kasideler

, , , , , , , , ,

Hallerin Sırlan Kasidesi

Hallerin Sırlan Kasidesi Hallerin Sırlan kasidesi. Bu hallerin sırları kasidesi, yine Hz. Ali Efendimizin seçkin kasidelerinin birisidir.(6) 7 Bunda daha ziyade harflerin sırlarının açıklaması ve onların rumuzlarının işareti konuluyor. Çoğu rumuzdur. Ehlinden başkasının anlamasına imkân ve ihtimal yoktur. Ancak bu… (Devamını OKU)

Kasideler

, , , , , ,

Kaside-i Mecdiye

Kaside-i Mecdiye Kaside-i Mecdiye. İmam Ali bu kasidesinde çok önemli şeylerden bahsediyor ve ezcümle şöyle başlıyor: “Ey şeref ve azamet sahibi, hamd ve senâ Sana lâyıktır. İstediğini mübarek kılar, istediğini zelil ve hakir kılarsın. Ey benim Hallâk’ım, koruyucum ve yardımcım…. (Devamını OKU)

Kasideler

, , , , , , , , ,

Kaside-i Hamdiye

Kaside-i Hamdiye Kaside-i Hamdiye. İmam Hz. Ali’nin Kasîde-i Hamdiye’si3 (4) Hakk’a hamdetmek ve şükretmek için okunuyor. Ayrıca bu kasidenin çeşitli hastalıklar için büyük bir şifa kaynağı olduğunu bizzat Hz. Ali Efendimiz izah ediyor. Başlarken, o mübarek büyük insan şöyle söylüyor:… (Devamını OKU)

Kasideler

, , , , , , , ,

İmam Ali’nin Kaside-i Fethivesi

İmam Ali’nin Kaside-i Fethivesi İmam Ali’nin kaside-i fethivesi. Bu kasidenin özelliği, çeşitli iç hastalıkları için okunmasıdır. 38 mısrâ-dan ibârettir. İç hastalıklar ve ruhî bunalımlar için bire bir şifa olduğu mânevi müşahidler tarafından açıklanmıştır. Hz. Ali (r.a) burada Allah’a ham-dettikten sonra,… (Devamını OKU)

Kasideler

, , , , , , , ,

Mecmuatul Ahzabdaki Kasideler – Açıklama

Mecmuatul Ahzabdaki Kasideler – Açıklama Mecmuatul Ahzabdaki kasideler – açıklama. Haşan eş-Şâzelî’nin Resûlullah’ı Medheden Kasidesi: “Ey dayanağım, ey Resûlüm; tut elimden. Senden başka kimseye itimadım yoktur. Bütün kâinatta sen hidâyetin ışığısın, yalvarış ve yakarışların kaynağısın. Hakikat sen bütün mahlukatın yardımcısısın,… (Devamını OKU)

Uncategorized

, , , , , , ,

Ezan ve Kametin Okunuşu ve Faziletleri

Ezan ve Kametin Okunuşu ve Faziletleri Ezan ve Kametin okunuşu ve faziletleri. Erkekler için farz namazları için ezan okumaları ve kâmet getirmeleri lâzımdır. Ancak kadınlar için ne ezan ve ne de kâmet yoktur. Çünkü onların sesi Islâm nazarında erkekler tarafından… (Devamını OKU)

Kur'an-ı Kerim, Namaz Duaları

, , , , , , ,

Kur’an’daki Secde Ayetlerinin Fazileti

Kur’an’daki Secde Ayetlerinin Fazileti Kur’an’daki Secde Ayetlerinin fazileti. Kur’an-ı Kerim’de 14 yerde secde âyetleri vardır. Bunların okunması halinde secde etmek bizlere farzdır. Ancak bu secdelerin hepsi farz değildir. Bir kısmı farz, bir kısmı vâcib, bir kısmı da sünnettir. Şâir bu… (Devamını OKU)

Kur'an-ı Kerim

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Berae Suresinin Sonunu Okumanın Fazileti

Berae Suresinin Sonunu Okumanın Fazileti Berae Suresinin sonunu okumanın fazileti. “Kendinizden size bir peygamber gelmiştir. Sizin meşakkat a uğramanız ona ağır gelir. O, hidâyetinize harîsdir. Artık onlar senden yüz çevirirlerse: ‘Allah bana kâfidir. O’ndan başka tapacak yoktur. Ben ancak O’na… (Devamını OKU)

Kur'an-ı Kerim

, , , , , , , , , , , , ,

Hasbünallahu ve ni’mel-vekil Ayetinin Özellikleri

Hasbünallahu ve ni’mel-vekil Ayetinin Özellikleri Hasbünallahu ve ni’mel-vekil Ayetinin özellikleri. İbrahim aleyhisselâm Nemrud tarafından ateşe atıldığı zaman bu duâya sarılmış ve bunu okumuştu. Hatta Cebrâil aleyhisselâm kendisine gelip: “Bir arzun var mı?” dediğinde: “Hayır, Rabbim benim halimi senden daha iyi… (Devamını OKU)

Kur'an-ı Kerim

, , , , , , , , , , ,

Nas Suresinin Fazileti

Nas Suresinin Fazileti Nas Suresinin fazileti. “De ki: Sığınırım insanların Rabbine, insanların yegâne mâlikine, insanların mâbuduna. O sinsi şeytanın şerrinden ki, o, insanların göğüslerine dâi-mâ vesvese verendir. (O şeytan) gerek cinden, gerek insandan olsun.”(50) Nâs, 1-6. Bu Nâs sûresi bir… (Devamını OKU)

Kur'an-ı Kerim

, , , , , , , , , ,

Felak Suresinin Fazileti

Felak Suresinin Fazileti Felak Suresinin fazileti. “De ki: Sabahın Rabbine sığınırım, yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöküp bastığı zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfüren (nefes)lerin şerrinden ve hased edenin, hased ettiği zaman şerrinden. ”(49) Felâk, 1-5. Resûl-i Ekrem Efendimiz, Muavvizeteyn sûrelerini her… (Devamını OKU)

Kur'an-ı Kerim

, , , , , , , , , ,