teravih-namazi

Teravih Namazının Sevapları Nelerdir? Teravih’in Faziletleri

Teravih namazı kılmanının faziletleri nelerdir? Teravih namazının her gün ayrı ayrı sevabı vardır. Teravih namazının faziletlerini aşağıda bulabilirsiniz. Resulullah (sav) Efendimiz’e Ramazan ayında kılınan Teravih Namazı’nın fazileti sorulduğu zaman şöyle buyurdu: “Teravih Namazı’nı kılan bir mü’min kimse her gece Teravih… (Devamını OKU)

Değerli Bilgiler

, , , , , ,

Hz. Hamza’nın Duâsı

Türkçe Okunuşu: Allahumme’sımnî bihablike, verzuknî bifazlike, vec’alnî minellezîne yettebi’ûne emreke ve yahfezûne vasiyyeteke yâ erhamerrâhimîne. Türkçe Anlamı: Allah’ım, Senin kudret elinle beni koru, fazlınla beni rızıklandır. Beni emrine tâbi olanlardan kıl. Vasiyetini koruyanlardan eyle, ey Erhamerrâhimin Açıklama: Hazreti Hamza Efendimizin… (Devamını OKU)

Büyüklerin Duaları

ebussud1

Ebussuud Hazretlerinin Münâcatı

Türkçe Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm, Elhamdülillâhillezî mesnû’uhu fevkal ulâ, elkâhirül ferdüllezi mahlûkuhu tahtesserâ. Sallû alâ bedriddücâ, sallû alâ nûril hüdâ, sallû alâ hayril verâ, a’nî’n nebiyyel Mustafâ. Sallû alâ etbâihi, sallû alâ ezvâcihi, hümül mehdiyyîne bihi ehlül huzuru vessafâ. Efneytü omrîfîlhavâ, vâ… (Devamını OKU)

Büyüklerin Duaları

iyilerdensayılma2

İyilerden Sayılma Duâsı

Türkçe Okunuşu: Allahummec’alnâ minessü’edâil makbûlîne velâ tec’alnâ minel eşkıyâil merdûdîne, velhamdülillâhi Rabbil âlemine, Türkçe Anlamı: Allah’ım, beni makbul olan iyilerden kıl. Kovulmuş kötülerden eyleme. Hamdü sena âlemlerin Rabbi Allah’a lâyıktır. Türkçe Okunuşu: Allahummec ’al hayâtenâ alâ sünnetihi ve mevtenâ alâ… (Devamını OKU)

Çeşitli Dualar

büyüklerinşeytan3

Büyüklerin ve Şeytanın Şerrinden Korunma Duâsı

Türkçe Okunuşu: Allahumme E’iznî, min çevri’ssultâni ve keydi’şşeytâni ve arrâti’llisâni ve hadesil cîrâni ve takallübil a ‘yâni: ve mimmen hasede ve şemme ve akade. Türkçe Anlamı: Allah’ım, büyüklerin zulmünden, şeytanın hilesinden, lisanın hatasından, komşuların hasedinden, gözlerin hırçınından, hased edenin hasedinden… (Devamını OKU)

Korunma Duaları

, ,

hüznügidermekiçin1

Hüznü Gidermek İçin Okunacak Duâ

Türkçe Okunuşu: Allahumme inn îabdüke vebni abdike vebni emetike, nâsiyetî biyedike, mazin fiyye hükmüke adlün fiyye kazâüke, es’elüke bikülli ismin hüve leke semmeyte bihi nefseke, ev enzeltehü fi kitâbike, ev allemtehü ahaden min halkike, ev’iste’serte bihi fi ilmi’l gaybi, inneke… (Devamını OKU)

Bela ve Musibet Duaları, Çeşitli Dualar, Sıkıntıya Karşı Okunacak Dualar

, , ,

bütünmuradların5

İki rekat namaz kıldıktan sonra bu duâ okunursa bütün arzular yerine gelir

Türkçe Okunuşu: Lâ ilâhe illallahu Halîmül Kerîm. Sübhânallâhi Rabbil arşil azîm. Elhamdülillahi Rabbil âlemin. Es’elüke mûcibâti rahmetike ve azâimi mağfîretike, vel ismete min külli zenbin, vel ganimete min külli berrin, vesselâmete min külli ismin, lâ teda  zenben illâ gafertehu, velâ… (Devamını OKU)

Hacet Duaları

,