İçeriğe geç

Kategori: Hacet Duaları

Hacet Duası

Türkçe Okunuşu: Lâ ilâhe İllallahu Halîmül Kerîm. Sübhânallâhi Rabbi! arşil azîm. El-hamdülillahi Rabbilâlemin. Es’elüke mûcibâti rahmetike ve azâimi mağfire-tike, vel ismete min külli zenbin, vel…