İçeriğe geç

Bir İşin Tahakkuku İçin Okunacak Duâ

tahakkuk1

Türkçe Okunuşu:

Allahumme ya sâmi’al esvâti, yâ mücîbed da’avâti, yâ âlime’ssirri vel hâfiyyâti, bi hakkı sûretil Fâtihate vel Bakareti vel En ’âmi ve bi hakkı kâf hâ yâ, âyin, sâd ve bi hakkı, sûreti’l Fâtihati, ikdi hacetî fi hâzihis sa ‘ati, birahmetike yâ Erhamerrâhimîne.

Türkçe Anlamı:

Ey sesleri işiten, duâları kabul eden, gizli ve âşikâreyi bilen Allah’ım. Fâtiha, Bakara, En ’âm ve Kâf, hâ, yâ, ayn, sâd hakkı için ve Fâtiha sûresinin hakkı için hâcetimi şu saatte kabul eyle, Rahmetinle dileğimi yerine getir, ey Erhamürrâhimîn olan Allah’ım.

Açıklama:

Sesleri duyan, hatta fısıltıyı dahi fark eden ulu Allah’tır. Kulunun inim inim inlemesini seven de O’dur. Yapılan duâlara icâbet eden ulu Allah’tır. Kur’ân’da bize bu hususu müjdelemiştir. Gizli ve âşikâreyi bilen de O’dur. İçimizde ne var ne yok, niyetlerimiz iyi mi kötü mü O’na mâlumdur. Bizi hakkı ile kontrol yapandır. Hâinin gözlerinin bakışını ve fena düşüncelerini Hz. Allah bilir.

Kaf hâ sûresi ise bir çok hastalara şifâ niyeti ile okunan sûrelerdendir.

Hâcetimizin kabulü için okunan bu duâ, bir çok defa tecrübe edilmiş ve bir çok âlimlerimiz tarafından okunmuştur.

Kategori:Hacet Duaları

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.