Hacet Duaları

Hacetler için 41 Fatiha

41 gün 41 er adet Fatiha Suresi okunur,her 41 okumadan sonra da,aşağıdaki dua 13 defa okunur.Allah-ü Teala o kişi muaradına erdirir. Her 41  Fatiha Suresinden sonra okunacak dua. “Ya Müfettihal ebvabi iftah ya Müferrici ferriç ya Müsebbihu sebbib Ya Müyessiri… (Devamını OKU)

Hacet Duaları

, , , , , , , , ,

Duaların kabülü için okunan bazı esmalar

Duaların kabul olması için bazı esmalar Bismillahirrahmanirrahiym. Ferdün, Hayyün, kayyümün, hakemün,Adlün,kuddüsün üd uunii estecib leküm. Sabah akşam 19 defa besmele ile birlikte okunur. Dileği makbul olmasını isteyenler Bismillahirrahmanirrahiym.Ferdün,Hayyün,kayyümün,Hakemün,Adlün  Kuddusün innallahe kane semiyan Aliymaa. Her gün 19 defa besmele ile birlikte sabah… (Devamını OKU)

Günlük Tesbihler, Hacet Duaları

, , , , , , , , , , ,

Yasin suresinin faziletleri

Yasin suresinin faziletleri Bir kimse 41 defa Yasin Suresi okunursa, hacetleri, duaları kabul olur. Sabah namazından sonra,tam bir ihlas ve istekle yasin suresi okunursa, o gün akşama kadar, tüm belalardan, sıkıntılardan korunur. Akşam namazından sonra Yasin suresi okunursa,sabaha kadar  Allahın izini… (Devamını OKU)

Hacet Duaları, Surelerin Faziletleri

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Hacet duası ve Hadis-i Şerif

Hacet Duası Okunuşu: Ya müfettihi fettih  Ya müferrici ferriç Ya müsebbi sebbib Ya müyessiril yessiril fetha vel ferecül minke Ya fettah Ya Alim İyyake nabudu İyyake nastain Hacet Duası Açıklama: Bu duayı herhangi bir hacet veya müşkülünüz olduğunda sabah namazından sonra… (Devamını OKU)

Hacet Duaları, Sıkıntı Duaları

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

İki rekat namaz kıldıktan sonra bu duâ okunursa bütün arzular yerine gelir

Türkçe Okunuşu: Lâ ilâhe illallahu Halîmül Kerîm. Sübhânallâhi Rabbil arşil azîm. Elhamdülillahi Rabbil âlemin. Es’elüke mûcibâti rahmetike ve azâimi mağfîretike, vel ismete min külli zenbin, vel ganimete min külli berrin, vesselâmete min külli ismin, lâ teda  zenben illâ gafertehu, velâ… (Devamını OKU)

Hacet Duaları

,

Peygamberimizin Hicret Sırasında Mağaradaki Duası

Türkçe Okunuşu: Ya munisel müstevhişîn, ya enîsel müteferridin, ya zahirel münkatı’in, ya mâlel mukallîn, yâ kuvvetel müstad’afîn, yâ kenzel fakarâe, yâ mevzi’a şekvel gurebâi, yâ müteferriden bil celâli, yâ ma’rufen binnevâli, yâ kesîrel ifzâli, eğisnî inde kürbetî bi hakkı Muhammedin… (Devamını OKU)

Hacet Duaları, Peygamberlerin Duaları

, , , , ,

Enes ibni Malik’in Duası

Türkçe Okunuşu: Allâhumme innî es’elüke bienne lekel hamdü velâ ilahe illâ entel Mennânu, ya Hannânü yâ Mennânü yâ Bediassemâvâti vel ardi. Yâ Zel celâli vel ikrâmi, yâ Hayyü yâ Kayyûmü ve sallallahû sübhanehü alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin vekdi… (Devamını OKU)

Hacet Duaları, Seçilmiş Özel Dualar

, , , , , , , , , , , ,

Hacet Duası

Türkçe Okunuşu: Lâ ilâhe İllallahu Halîmül Kerîm. Sübhânallâhi Rabbi! arşil azîm. El-hamdülillahi Rabbilâlemin. Es’elüke mûcibâti rahmetike ve azâimi mağfire-tike, vel ismete min külli zenbin, vel ganimete min külli berrin, vesselâmete min külli ismin, lâ teda’li zenben illâ gafertehu, velâ hemmen… (Devamını OKU)

Hacet Duaları