İçeriğe geç

İstihâre Duâsı

İstihâre Duâsı
İstihâre Duâsı

Türkçe Okunuşu:

Allahumme innî estahîrüke bi ilmike, ve’stakdiruke bi kudretîke, ve es’elüke min fezlikel azîmi, fe inneke takdirü velâ ekdiru ve ta’lemü velâ a’lemü. Ve ente allâmül ğuyûb. Allahume in künte ta’lemü enne hâzel emre hayrün lî fi dînî ve me’âşî ve akibeti emrî fakdirhu lî ve yessirhu lî sümme bârik lî fihi. Ve inkünte ta’lemü enne hâzel emre şerrün lî fi dinî ve meâşî ve akibete emrî fasrifhu annî vasrifnî anhu ve akdirhû lî.

Türkçe Anlamı:

“Allah’ım, Senin ilminle istihâre etmek istiyorum, kudretinle bu işe başlamış oluyorum, yüce fazlından istiyorum. Zira Sen Kadirsin, ben değilim. Sen bilirsin ben bilmem. Sen bütün gayıpları ve meydanda olmayanları bilirsin.

Allah’ım, eğer şu işin benim din ve dünyam için hayırlı olduğunu bilirsen, bunu yapmağa bana kudret ver ve işimi kolaylaştırır. Sonra beni bunda mübarek kıl. Eğer bu iş benim din ve dünyam ve bütün işlerim için şer ise, beni o işten vazgeçir ve beni uzaklaştır Allah’ım. ”

Açıklama:

İstihâre meşrûdur. Buharî’de, Müslim’de ve bir çok mûteber kitaplarımızda mevcuttur. Peygamberimiz istihâre hakkında emirler buyurmuştur. İşte bu duâ da istihâre duâsıdır. Gece yatmadan evvel, Allah rızası için iki rekât namaz kılınır, arkasından bu duâ okunur, niyet yapılır ve yatılır. Gece gördüğü hal üzerine durumunu ayarlar. Mesela: Yatarken insan şöyle niyet ederek yatar: “Ya Rab, eğer benim bu niyet ettiğim iş hakkımda hayırlı ise bana beyaz, hayırsız ise bana siyah göster” der ve yatar. Gece ne görürse ona göre durumunu ayarlar.

Kategori:Uyku Duaları

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.