İçeriğe geç

Muharrem Ayına Girerken Okunacak Duâ

Muharrem Ayına Girerken Okunacak Duâ
Muharrem Ayına Girerken Okunacak Duâ

Türkçe Okunuşu:

Sübhanallâhi mil’el mîzâni ve müntehel ilmi ve meblağarrızâ ve zinetel arşi. Lâ melcee velâ mencee minallahi illa ileyhi. Sübhanallâhi adedeşşefi vel vetri ve adede kelimâtillâhit-tâmmâti, bi rahmetike estağîsü, velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîmi. Hasbiyallahu ve ni’mel vekil, ni’mel mevlâ ve ni’men nasîr. Ve sallallahu alâ rasûlihi seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîne. Bi rahmetike ya Erhamer-râhımîn.

Türkçe Anlamı:

“Mizân sahibini noksan sıfatlardan beri kılarım. Sonsuz ilim sahibini kemal sıfatlarla mevsûf kılarım. Arşın zînetini sağlayanı da teşbih ve takdis eylerim. Sığınmak ve yakarmak ancak O’nadır. Tek ve çiftler sayısınca O’nu tesbih ederim. Noksan sıfatlardan beri, kemâl sıfatlarla mevsuf kılarım. Allahın tam kelimelerinin sayısınca tesbih ederim. Rahmetinle Senden yardım isterim. Kuvvet ve kudret ancak Alîy ve Azîm olan Allah’a mahsustur. Allah bana kâfidir, ve ne güzel vekildir. Ne güzel Mevlâ, ne güzel yardımcıdır. Allah, Resulü Efendimiz Muhammed üzerine rahmet eylesin, âl ve ashabının ve hepsinin üzerine rahmet eylesin. Rahmetinle ey esirgeyenlerin en esirgeyicisi. ”

Açıklama:

Arabî ayların başı Muharrem ayıdır. Bu ay Ramazandan sonra en şerefli aylardan bir tanesidir. Peygamberimiz bu ayı çok medhetmiştir. Ahsab-ı kiram da bu aya son derece hürmet göstermişlerdir. Bilhassa yukarıdaki duâyı Muharremin başlangıcında okumak çok sevap kabul edilmiştir.

Kategori:Özel Gün ve Geceler için Dua

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.