İçeriğe geç

Tesbihin Önemini Beyan Eden Hadis-i Şerifler

 

hadis1

Açıklama:

Tesbih hiç şüphe yok ki tevhidden daha şümullüdür. Çünkü teşbih Cenab-ı Hakkı noksan sıfatlardan uzak ve kemal sıfatlarla vasıflamaktır. Önce bunu yapmadan Hakkı tevhid etmenin yani birlemenin anlamsız olacağına ve değeri yeteri kadar bilinemiyeceğine şüphe yoktur. Onun için “tesbih tevhidden öndedir.” denilmiştir.

Hz. Allah, Yunus Aleyhisselâm hakkında: “Eğer balığın karnında iken Yunus tesbih etmeseydi, kıyamete kadar balığın karnında kalacaktı. ” buyurdu. Bu da gösteriyor ki, tesbihe sarılmak, insanı dünyanın sıkıntısından kurtarır ve genişlik bahşeder.

Cenab-ı Hak Peygamberimiz’e: “Rabbine tesbih ve takdis et, secde edenlerden ol, kalbin ferahlanır, gönlün neş’elenir. ” demiştir.

Ebû Hureyre’den rivâyet olunduğuna göre Peygamberimiz şöyle buyurdu:
“İki kelime var ki lisanda hafif, mizan terazisinde ağır ve Allah’a sevimlidirler: Sübhânallahi ve bi hamdihi, Sübhânallahil azîm

Yine Resûlullah ashabına: “Kelâmın en sevgilisini size haber vereyim mi?” diye sordu. Bir rivayette Ebû Gıfârî’ye sordu. O da: “Haber ver ya Resûlallah” dedi. Peygamberimiz:

“Allah için en sevimli kelâm: Sübhânallahi ve bihamdihi’dir. ” buyurdu.

İbni Ömer’in (r.a.) Peygamberimiz’den naklettiği hadis-i şerifte şöyle buyruluyor: “Kim ‘Sübhânallahi ve bihamdihi’ derse, ona yüzbin sevab verilir ve ‘Lâ ilâhe illallah’ diyene de kıyamette te’minat verilir.

Anlaşıldığına göre tesbihin lüzumu vardır ve bilhassa her farz namazın arkasında: 33 Sübhânallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber diyen kimseye Cenab-ı Mevlâ hesapsız ecir verecektir. Bu hususta bir çok hadis-i şerifler mevcuttur.

Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde buyurdu:

“Kim ‘Lâilâhe illallah’ derse, cennete girecektir, yahut cennete girmesi vâcibdir. Kim ‘Sübhânallahi ve bihamdihi’ sözünü yüz defa söylerse, kendisine yüz yirmi bin sevap yazılır.

Yine Peygamberimiz buyuruyor:

hadis2

Kim Allah’ı tesbih ve hamd ederse, cennette onun için bir hurma ağacı dikilir.

Allah celle ve alâ hazretleri, kendisini tesbih ve takdis eden kulunu bir dağ tutarında ahun dağıtandan daha kıymetli kabul eder.

Resûlullah Efendimiz buyuruyor:

hadis3

Kim ‘Sübhanallahi ve bihamdihi’ sözünü günde yüz defa söylerse, deniz köpüğü kadar günahı olsa dahi bağışlanır.

Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.” tesbihini söylemek ve buna devam etmek bütün günahları siler süpürür.

Peygamberimiz miraca teşrif ederken Cenab-ı Hak Peygamberimize: “Ya Muhammed, cennette bir ağaç var, o ağaç dünyada ’Sübhânallah ’ diyen kimse için dikildi. ” buyurdu. Tirmizî ve Taberânî rivayet ettiler.

Resûlullah buyurdu:

hadis4

Tesbih mizanın yarısıdır. El-Hamdülillâh, mizanı doldurur, tekbir ise yer ile gök arasını doldurur. Oruç sabrın yarısıdır. Temizlik îmandandır.

Bu hadis-i şerifler tesbihin mübarek olduğunu ve insanın maddî ve manevî hatalarını döktüğünü beyan ediyor.

Kategori:Tesbih Duaları

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.