Tesbih Duaları kategorisindeki içerikler

...

Kategori: Çeşitli Dualar, Tesbih Duaları

Tehlil Hakkında Çeşitli Duâlar

Türkçe Okunuşu: Lâ ilahe illallâhu vahdehü lâ şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü hüve alâ külli şey’in kadir Türkçe Anlamı: Bir ve...

Devamını Oku
...

Kategori: Tesbih Duaları

Resûlullah’ın Diğer Bir Tesbihi

Türkçe Okunuşu: Allâhumme, tahhir kalbi minennifâki ve amelî minerriyâi ve aynî minel hıyâneti, fe inneke ta ’lemü hâinetel a ’yüni ve mâ...

Devamını Oku
...

Kategori: Peygamberlerin Duaları, Peygamberimizin Duaları, Tesbih Duaları

Muhammed Aleyhisselâm’ın Tesbihi

Türkçe Okunuşu: Sübhânallâhi ve bi hamdihi, lâ ilahe illa ente ve bihamdike, allâhumme fâricel hemml ve kâşif el gammi, mucibe da ’vetil muztarrîne,...

Devamını Oku
...

Kategori: Peygamberlerin Duaları, Tesbih Duaları

İsa Aleyhisselâm’m Tesbihi

Türkçe Okunuşu: Sübhânel bâisil vârisi, sübhânel kâimid dâimi, sübhânallâhil azîmi ve bi hamdihi. Türkçe Anlamı: Dirilten ve vâris...

Devamını Oku
...

Kategori: Peygamberlerin Duaları, Tesbih Duaları

Harun Aleyhisselâm’ın Tesbihi

Türkçe Okunuşu: Sübhâne men hüve fî külli şe’nihi lehüvel medhu fî cemî’i şe’nihi minel mecdi vessenâi vel uluvvi hattâ zaharet alâ tesbihil...

Devamını Oku
...

Kategori: Peygamberlerin Duaları, Tesbih Duaları

Musa Aleyhisselâm’ın Tesbihi:

Türkçe Okunuşu: Sübhâne men lâ ya'tedî ecele memleketihi, sübhâne men uluvvihi dâlin ve min dünuvvihi âlin, ve fî işrâkihi münîrun ve fî...

Devamını Oku
...

Kategori: Peygamberlerin Duaları, Tesbih Duaları

Yahya Aleyhisselâm’ın Tesbihi

Türkçe Okunuşu: Sübhâne men lâ yedfe ’u şey 'un kudretehü, sübhâne men lâ yebluğul a'mâlu şükruhu, sübhâne men lâ yuhyil mevtâ...

Devamını Oku
...

Kategori: Tesbih Duaları

Yusuf Aleyhisselâm’ın Tesbihi

Türkçe Okunuşu: Sübhâne men hüve rahîmun lâ ye'celu, sübhâne men hüve rakîbun lâ yağfelü, sübhâne men hüve ecvedün kerîmun lâ yebhalü,...

Devamını Oku
...

Kategori: Peygamberlerin Duaları, Tesbih Duaları

Yakub Aleyhisselâm’ın Tesbihi

Türkçe Okunuşu: Yâ recâel mü’’minine lâ takta' recâî, veya gıyâsel müstağisîne eğisnî ve yâ habîbe't-tevvâbîne tüb aleyye. Türkçe...

Devamını Oku
...

Kategori: Peygamberlerin Duaları, Tesbih Duaları

Yunus Aleyhisselâm’ın Tesbihi

Türkçe Okunuşu: Sübhânel kâzil ekberi, sübhânel hâlikil bariu, sübhânel kâdiril muktediri, sübhânallâhil azîmi ve bi hamdihi, sübhânallahil...

Devamını Oku
...

Kategori: Peygamberlerin Duaları, Tesbih Duaları

Salih Aleyhisselâm’ın Tesbihi

Türkçe Okunuşu: Sübhânel ferdil vitri, sübhânel azîmil a’zami, sübhânel vâhidil-ahadil-mecidi, sübhâne men hüve hafızun lâ yağlebü, sübhâne...

Devamını Oku
...

Kategori: Peygamberlerin Duaları, Tesbih Duaları

İshak Aleyhisselâm’ın Tesbihi

Türkçe Okunuşu: Sübhânel ferdii vitri, sübhânel azîmil a'zami, sübhânallâhi ve teâla. Türkçe Anlamı: Tek olan Allah’ı noksan sıfatlardan...

Devamını Oku