İçeriğe geç

Tesbih ile ilgili ayetler

tesbih1

Türkçe Anlamı:

Ta ki (hepiniz ey insanlar) Allah ’a ve Peygamberine iman edesiniz, O’na yardım edesiniz, O’nu büyük tanıyasınız ve sabah akşam (Allah’ı) tesbih ve (tenzih) edesiniz.

tesbih2

Türkçe Anlamı:

“Göklerde ne var, yerde ne varsa (hepsi) Allah’ı tesbih (ve tenzih) etmektedir. O, mutlak galibdir, yegâne hüküm ve hikmet sahibidir.

tesbih5

Türkçe Anlamı:

Hemen Rabbini hamd ile tesbih (ve tenzih) et. O’nun yarlığamasını iste. Şüphesiz ki O, tevbeleri çok kabul edendir.

tesbih6

Türkçe Anlamı:

Rabbinin o çok yüce adını tesbih (ve tenzih) et.

tesbih7

 

Türkçe Anlamı:

Ve gecenin bir kısmında O’na secde et. Gecenin uzun bir bölümünde de O’nu tesbih (ve tenzih) et.

tesbih8

Türkçe Anlamı:

O halde Yüce Rabbini, kendi adıyla tesbih (ve tenzih) et

tesbih9

Türkçe Anlamı:

Göklerde ne var, yerlerde ne varsa (hepsi) Allah’ı tesbih (ve tenzih) etmektedir. Mülk O’nun, hamd O’nun; O her şeye hakkiyle kadirdir.

ayet

Türkçe Anlamı:

Galebe sahibi Rabbin onların isnâd etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir. Gönderilen (bütün) peygamberlere selâm ve alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

Açıklama:

İşb u âyet-i kerimeler Mevlâ’nın tesbih ve takdis edildiğini ve edilmeğe lâyık bulunduğunu göstermektedirler. Her ayıptan ve kusurdan uzak olan Rabbimiz, bizi devamlı olarak tesbih etmek için vazifelendirmiştir.

tesbih10

Türkçe Anlamı:

Sen hemen Rabbine hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol.

tesbih11

Türkçe Anlamı:

Onlar gece gündüz ara vermeyerek O’nu tesbih (ve tenzih) ediyorlar.

tesbih12

Türkçe Anlamı:

Eğer her ikisinde Allah ’tan başka tanrılar olsaydı bunların ikisi de muhakkak ki harap olup gitmişti. Demek, Arş’ın Rabbi olan Allah, onların vasf (ve isnad) ede geldikleri her şeyden yücedir, münezzehtir.

tesbih13

Türkçe Anlamı:

Onlar: ‘Rabbimizi tenzih ederiz. Hakikat, Rabbimizin sözü mutlaka yerine getirilir!’ derler.

tesbih14

Türkçe Anlamı:

Haydi akşama girerken, sabaha ererken hepiniz Allah’ı tenzih (ve tesbih) edin (namaz kılın).

tesbih15

Türkçe Anlamı:

Demek herşeyin mülkü ve tasarrufu kendi elinde bulunan (Allah)’m şanı ne kadar yücedir. Münezzehtir. Siz ancak O’na döndürülüp götürüleceksiniz.

tesbih16

Türkçe Anlamı:

Rabbin ne dilerse yaratır. (Ne dilerse) ihtiyar eder. Onlar için ise (Rablerine) karşı böyle muhayyerlik yoktur. Allah, (onların) eş tutmakta oldukları herşeyden (münezzeh)tir, yücedir.

tesbih17

Türkçe Anlamı:

Ölmek şanından olmayan O Bakî (Teâlâya) güvenip dayan, O’na hamd ile tesbih ve O’nu (tenzih) et. O’nun kullarının günahlarından hakkıyle haberdar olması yeter.

tesbih18

Türkçe Anlamı:

Göklerin ve yerin Rabbi ve Arş’ın Rabbi olan Allah onların vasfedegeldiklerinden münezzehtir.

tesbih19

Türkçe Anlamı:

Gecenin bir kısmında ve secdelerin arkalarında O’nu tesbih et.

tesbih20

Türkçe Anlamı:

Şimdi sen (habibim) sabret. Çünkü Allah’ın va’di gerçektir. Günahının yarılanmasını iste. Akşam, sabah Rabbini hamd ile (tenzih) ve tesbih et.

tesbih21

Türkçe Anlamı:

O halde Rabbini o büyük adıyla tesbih (ve tenzih) et.

tesbih22

Türkçe Anlamı:

Yahut onların Allah’tan başka bir tanrıları mı var? Allah onların katmakta oldukları ortaklardan münezzehtir.

tesbih24

Türkçe Anlamı:

Gök gürültüsü O’nu (Allah’ı) hamd ile, melekler de O’ndan korkarak tesbih ederler. O, yıldırımlar gönderip onunla kimi dilerse çarpar, öldürür. Halbuki onlar Allah hakkında mücadele edib duruyorlar. O, kudret ve azabında çetindir.

tesbih25

Türkçe Anlamı:

(O kandil) o evlerde (yakılır ki) Allah, onların yüce tanınmasına ve içlerinde adının anılmasına izin vermiştir. Onlar buralarda sabah ve akşam O’nu (Allah`ı) tesbih ve (tenzih) ederler

tesbih26

Türkçe Anlamı:

Bunların oradaki duaları: Yâ Allah, Seni tesbih ve tenzih ederiz’ (sözüdür). Orada (aralarında)ki tahiyyeleri (sağlık temennileri, iltifatları) selâmdır. Duâlarının sonu da: ‘Elhamdülillâhi Rabbil âlemin = Hamd olsun kâinatın Rabbi olan Allah’a’ demektir.

Kategori:Tesbih Duaları

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.