İçeriğe geç

Kuranı Kerim – Kuran’ın Üstünlüğü

Kuranı Kerim – Kuran’ın Üstünlüğü

Kuran’ın Üstünlüğü:

Kur’an bütün kitaplardan üstündür ve onun mûcizeliği ebedîdir. Tevrat, Zebur, İncil kitapları ile kıyas edilemeyecek derecede üstünlüğü ve ebedîliği vardır. Kur’an insanın istiklâl ve hürriyet içinde yaşamasını te’min etmiş ve insanlara adâlet üzerine yürümelerini emretmiştir.

Kur’an, âyetleri değiştirilmeden muhafaza edilen tek mukaddes bir kitaptır. Kur’an, Hz. Mûhammed (s.a.v) Efendimize verilen sonsuz bir mû-cizedir.

Kur’an-ı Kerim diğer semavî kitaplar gibi, yalnız bir zümreyi değil, bütün insanlığı alâkadar etmektedir. Kur’an-ı Kerim bütün ilimleri kapsamış, kuru yaş ne varsa hepsinden bahsetmiştir. Hz. Âdem’le başlayan din, Kur’-an’la tamamlanmıştır. Nasıl gelmişse, öylece sadeliğini korumuş ve kıyamete kadar da koruyacağı hakkında Cenab-ı Hak tarafından te’minat verilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’in âyetleri sahabeler tarafından, Peygamberimizin târifi üzerine vahiy kâtipleri tarafından yazılmıştır. Ayrıca Kur’an-ı Kerim’i bir çok sahabî ezberlemiştir.

Kur’an-ı Kerim inmeden önce haksızlık ve tecavüzler artmış; zulümler almış yürümüştü. Ancak Kur’an-ı Kerim’in koyduğu hükümlerle insanlık hakları dünyaya ilân edildi. Eşitlik prensipleri sağlandı.

Kur’an, Allah’a kulluktan başka, diğer her türlü esaret ve kulluğu reddeder. Bu gaye ile insanlar arasında bayrak açar, onları felâha sevkeder. Kişi veya cemiyeti Allah’ın emrettiği yola sevkeder.

Hülâsa: Kur’an hepimizin dayanacağı ve öğütlerinden faydalanacağı İlâhi bir kitaptır. Buna hürmet Allah’a hürmettir. Kur’an, dünyada bizim şifa depomuz, âhirette de şefâat kaynağımızdır. Bundan şifalanmayan ve buna inan-mıyan kıyamette bunun hasretini ve pişmanlığım çekecektir. Kur’an ruhumuzun ve gönlümüzün cilâsıdır.

Kur’an, muhteşem âyetlerle, arş tedbirinden kâinatı idare eden Zât-ı ecell-i âlâ’yı ifade eder, cenneti müjdeler ve cehennemden kaçınmamızı öğütler. Müs-lümanlar Kur’an-ı Kerim’e son derece hürmet gösterirler. Temiz olmazlarsa kitaba el sürmezler. Kur’anda: “Lâ yemessuhu ille’l mutahharûn = Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez. ” buyurulmuştur.

Kategori:Kur'an-ı Kerim

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.