İçeriğe geç

Hacet Namazı Duası

Hacet Namazı Duası
Hacet Namazı Duası

Türkçe Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme innî es’elüke, Yâ Rabbe külli şey’in veyâ halika külli şey’in veyâ âhire külli şey-in veya âlimen bikülli şey’in. İnnî es’elüke bi kudretikelletî kadderte biha alâ külli şey’in, Heblenâ külle şey’in ve edhilnel cennete bilâ şey’in, velâ tes’elnâ an şey’in fe ene lâ es’elüke şey’en minel eşyayi. Yâ kâdiyel Hâcât, ikdı hâcetî bi izzetike ve azametike ve lütfike ve keremike yâ Kerîmü bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîn. Lâ ilâhe illallahu ilâhen vâhiden ve nâhnü lehû müslimûn. Velhamdülillahi Rabbil âlemin

Türkçe Anlamı:

Rahman ve Rahim Allah adıyla. Ey Allah’ım, Senden isterim. Zira Sen herşeyin Rabbi ve her şeyin yaratıcısısın ve herşeyin sonusun. Herşeyi bilensin. Herşeyi takdir edensin. Kudretin hakkı için Senden isterim. Herşeyi bana hibe et, bir şey istemeden beni cennetine koy. Eşyadan bir şey istemiyorum, ancak Senin izzetinle benim ihtiyaçlarımın teminini istiyorum. Azametin, lütfün, keremin hakkı için ey kerim olan Allah, rahmetinle bana merhamet et. Zira Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Senden başka ilah yoktur, ancak Sen varsın. Teksin, biz hepimiz Sana itaat eder ve Sana teslim oluruz. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a lâyıktır.

Açıklama:

Hâcet duâsı çok makbul bir duâdır, herhangi bir istek için hâcet namazı kılınır, arkasından bu duâ yapılır. Büyüklerimiz tarafından tecrübe edilmiş bir namazdır. Peygamberimiz bu hâcet duasını okumuş ve namazını kılmıştır. Bizlere de bu hususta çeşitli tavsiyeleri vardır.

Kategori:Namaz Duaları

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.