İçeriğe geç

Cenaze Namazı Duası

Cenaze Namazı Duası
Cenaze Namazı Duası

Türkçe Okunuşu:

Allahummağfir lihayyinâ ve meyyitinâ ve şâhidinâ ve gâibinâ ve sağîrinâ ve kebîrinâ ve zekerinâ ve unsânâ.

Allahumme men ahyeytehu minnâ fe ahyihi alel îman. Ve min teveffeytehu minnâ feteveffehu alel-islâm. Ve husse hâzel meyyiti bir-ravhi verrâhati verrahmeti vel-mağfireti verridvân.

Allahumme in kâne muhsinen fezid fi ihsânihi ve in kâne musîen fetecâvez anhu ve lakkihil emne vel buşrâ vel kerâmete vezzülfâ bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîn.

Türkçe Anlamı:

Ey Allahım; dirimizi, ölümüzü, burada olanımızı ve olmayanımızı, erkeğimizi, kadınımızı, küçüğümüzü, büyüğümüzü bağışla Rabbim. Bizden yarattığını İslâm üzerine yaşat. Bizden öldürdüğünü, iman üzerine öldür. Bu ölüye huzur, rahat, mağfiret ve rıza ihsan buyur. Allah’ım, eğer bu iyi ise, iyiliklerini artır, günahkâr ise günahından geç. Bunu güven, müjde, ikram, yakınlık ile karşıla. Ey merhametlilerin en merhametlisi, rahmetinle bunu yap.

Ölen kadın ise yukarıdaki duanın bir bölümü şöyle okunur:

cenaze_kadin

Türkçe Okunuşu:

Ve husse hâzihil meytite birravhi verrâhati verrahmeti velmağfireti ver-rıdvân. Allahumme inkânet muhsineten fezid fi ihsaniha ve inkânet müsîeten fe tecâvez anha ve lakkıhel emne vel büşrâ vel keramete vez-Zülfâ bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîn.

Ölen çocuk ise şu duâ okunur:

cenaze_cocuk

Türkçe Okunuşu:

Attahummec’alhu lenâ feratan vec’alhu lenâ ecren ve zuhren vec’alehu lenâ şâfî’an, müşeffe’an.

Türkçe Anlamı:

Rabbim, onu bize önden gönderilmiş bir sevap, bizim için bir âhiret sermayesi yap. Onu bize şefaatçi eyle.

Açıklama:

Çocuk cenâzesini kılmak çocuk için değil, bizim için bir şifa kaynağıdır. Çocuklar bizim rahmete kavuşmamıza sebepdirler.

Cenaze kız çocuğu ise okunacak duâ şudur:

cenaze_kizcocugu

Türkçe Okunuşu:

Allahummec’alha lenâ feratan vec’alha lenâ ecran ve zuhran vec’alha lenâ şâfi’atan ve müşeffe’atan.

Açıklama:

Allah’ın lütuf ve mağfiretini celb etmek için cenâzeler bir fırsattır. Allah’ın rahmeti çocuk cenazesi kılanların üzerindedir. Cenab-ı Hak bizleri onların sayesinde afv ve mağfiret buyuracaktır. Hepimiz için bu lütuflardan faydalanmak icab eder. Allah hepimizi lütfü mağfiretine mazhar buyursun, âmin.

Kategori:Namaz Duaları

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.