İçeriğe geç

Güçsüzlerin Zikri – el-Hakimü, el-Alimü

Güçsüzlerin Zikri – el-Hakimü, el-Alimü

Güçsüzlerin zikri – el-Hakimü, el-Alimü

el-Hakîmü, el-Alîmü

Bu isimler müphem ve bilinmez olan şeylerin ve rumuzların bilinmesi ile ilgili manayı ihtiva etmektedirler. Bunun içindir ki, bu isimlerle Cenab-ı Hakk’ı çok zikreden veya bu r    iki isimleri vasıta kılarak O’na dua ve niyazda bulunan kim-

se, bu isimlerin manalannda mevcut olan sırlan kavrar ve birçok bilinmezliğin sırrına erer. Bu isimlerle zikretmeyi âdet haline getiren kimselere Cenab-ı Hakk, bu isimlerin gizledikleri sırlara ermeyi nasip ve müyesser eyler.

“El-Alîm” ism-i şerifinin sırları ve bu isimle zikir ve dua eden kimselerin kazançları da aynıdır. Bu isimle zikreden veya niyazda bulunan kimse nice bilinmezlikleri idrak eder.

Kategori:Esmaül HüsnaVefk

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.