İçeriğe geç

Vesveseden Korunmak

Vesveseden Korunmak

Vesveseden korunmak.

Aşağıdaki âyet-i kerime vesveseden, korkudan, şiddetten, hayalperestlikten ve sebebi anlaşılmayan ızdıraplar-dan korunmak ve bunların sıkıntılarından kurtulmak için faydalıdır. Yukanda sayılan hallerden birisi ile illetli bulunan bir kimse, bu âyet-i kerimeyi gülsuyu ve safranı karıştırarak mürekkep yapıp, bu mayi ile bir cuma sabahı güneş doğarken, bu âyet-i kerimeyi yedi ayrı kâğıda yazar, her gün bu kâğıtlardan bir tanesini muhtelif zaman aralıkları ile yalar ve arkasından da bir miktar su içer ve buna kâğıtlar bitinceye kadar bir hafta süre ile devam ederse, o kimse Allahü Teâlâ’nm yardımı ile bu sayılan sıkıntılardan kurtulur.
Yedi ayrı kâğıda yazılacak olan âyet-i kerime budur:

Ve immâ yenzeğanneke mineş şeytâni nezğun festeız billâh, innehû semiy’un aliym. İnnellezînettekav izâ messehüm tâifün mineş şeytâni tezekkerû fe izâ hüm mübsırûn.

Eğer bir kimse kendi üzerinde vesveseli bir durum görse, hiç yeri yokken bir takım şüphelerle kıvransa dursa, hemen şöyle dua ederek kendisine gelmelidir.

“Hüvel evvelü vel âhıru vez zâhiru vel bâtınu ve hüve bi külli şey’in alîm.”

Kendisinde içinden çıkılmaz karışık ruhî haller görenkimsenin hemen Kelime-i Tevhid getirmesi, yani:

“Lâ ilâhe illellâh, Muhammedün resûlüllâh” demesi çok faydalı olacaktır.

Şeytan, herhangi bir kimseden Kelime-i Tevhid’i duyar duymaz onunla olan ilgisini keser. Kelime-i Tevhid bütün zikirlerin başı sayılmıştır. Vesveseyi defetmek için ondan daha tesirli bir ilaç yoktur.

Bilhassa Cenab-ı Hakk’ı zikretmek için bir kenara çekilip, belli bir niyetle O’nun rızasını kazanmak için zikre devam eden kimselere bundan daha uygun, daha faydalı ve daha büyük bir zikir asla düşünülemez. Velilerden bazıları, vesveseyi, şeytanın imanı bütünlere verdiğini, imandan iflas etmiş veya o hazine ile hiçbir zaman ilgilenmemiş kimselerin vesvese değil, inkarın kör kuyusu içinde kaldıklarını, hırsızın viranelerde dolaşmayıp mamureler aradığını ve mamur yerlerde dolaştığını, bir iman hırsızı olan şeytanın da tıpkı öyle olduğunu beyan etmektedirler.

Kategori:Esmaül HüsnaVefk

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.