İçeriğe geç

Güçsüzlerin Zikri – El-Aliyyü, el-Azıymü, el-Alimü, el-Allamü, el-Müızzü, el-Mu’tıy, el-Fe’zlü, el-Vzsiu, eş-Şefiu, el-Maniu

Güçsüzlerin Zikri – El-Aliyyü, el-Azıymü, el-Alimü, el-Allamü, el-Müızzü, el-Mu’tıy, el-Fe’zlü, el-Vzsiu, eş-Şefiu, el-Maniu

Güçsüzlerin zikri – Güçsüzlerin Zikri – El-Aliyyü, el-Azıymü, el-Alimü, el-Allamü, el-Müızzü, el-Mu’tıy, el-Fe’zlü, el-Vzsiu, eş-Şefiu, el-Maniu.

El-Aliyyü, el-Azıymü, el-Alîmü, el-Allâmü, el-Müızzü, el-Mu’tıy, el-Fe’âlü, el-Vâsiu, eş-Şefîu, el-Mâniu

İsimleri ile Allahü Teâlâ’ya dua ve niyazda bulunursa, Cenab-ı Hakk o kimsenin bütün darlığını giderir, bütün işlerinde kolaylıklar ihsan buyurur.
Bir kimse bu “El-Azîz” ism-i şerifinin ilk harfini, herhangi bir cuma gününün ezan vaktinde, yetmiş defa beyaz ipekli bir kumaş üzerine yazar ve bunu yüzüğünün kaşının içerisine yerleştirir ve üzerini iyice kapattıktan sonra bu yüzüğü beraberinde taşırsa, Cenab-ı Hak ona maksadını bizzat anlayacağı şekilde ilham buyurur.

Eğer bu mührü boynuna takar da, kalbinin hizasına kadar sarkıtıp böylece taşırsa, en karışık şeyleri anlama liyakati bahşolunur.

Her neresinde olursa olsun, böyle bir yüzüğü üzerinde taşıyan kimsenin derecesi yükselir, istediği mevki ve servete kolaylıkla erişir.

Bu ism-i şerif, belli bir şekil meydana getirerek, herhangi bir şehir, kale veya evin etrafına, daire biçiminde bir hat meydana getirecek şekilde yazılıp, ayrı ayrı bu dairenin 94 yerine yerleştirilirse, o şehir, o kale veyahut o ev, her türlü tehlikeye karşı korunmuş, himaye altına alınmış olur.

“El-Hafıyz” ism-i şerifi, karşılığı çabuk verilen bir zikir ve dua vasıtasıdır. Daha çok yollardan ve yolculuklardan korkan kimseler, bu mübarek isimle zikir, dua ve niyazda bulunurlar.

Her kim aşağıdaki vefki üzerinde bulundurursa, her hususta Allah’ın himayesinde bulunmuş, korunmuş ve saklanmış olur.

Bir kimse, ayın ilk girişinde abdestli olarak iki rekât namaz kıldıktan sonra bu vefki yazar ve yanında saklarsa, Cenab-ı Hak o kimsenin idrakini, zekasını ve kabiliyetini artırır, istediği şeyi kolaylıkla ezberleme gücüne sahip

kılar. İnsanlar arasında takdir edilmesine, derecesinin yükselmesine ve her dediğinin kabul edilmesine de vesile olur. Güneşin ilk doğuşunda yapılması da aynıdır. Aynı neticeler alınır. Şartlar her iki saatte de (Güneş saati ve Ay saati) aynıdır.

Bu şekli yazarken kılınacağı bildirilen iki rekâtlık namazda, Fatiha’dan sonra Kürsi âyeti okunur. Buna yüz adet İhlas Suresi ilave olunur. İkinci rekât de aynı ölçüler içerisinde tamamlanır.

Bu tertibin, herhangi bir mahpusun kurtulması, düşman üzerine üstün gelme ve zafer elde etmek için de tavsiye edildiğini görmekteyiz.

Bir kimse iki hafta sure ile oruç tutsa ve bu süre müdde-tince tertemiz kalmaya dikkat ve devam etse, bunun sonunda da herhangi bir perşembe gününün ay itibariyle ilk saatinde ve Müşteri yıldızı ile yörüngelerinin birleştiği bir zamanda, içinde mukaddes şeylere karşı sevgisinin artması niyetiyle bu şekli üzerinde taşırsa, bu yazdığı şey de bilhassa gümüş bir levha üzerine geçirilirse, o andan itibaren her türlü ibadet ve taatlara karşı gönlünde bir sevgi uyanır. Aynı zamanda ibadet ve taatlannın zevkini ve feyizlerinin bereketini bizzat müşahede imkanı bulur. Kendisine ait olan her meşru şeyi de aşırı derecede sever ve korur.

Böyle bir levhayı taşıyan kimsenin üzerindeki eşyasını hırsız çalamaz ve eşyasına kimse dokunamaz. Bizzat kendisine de kimse fenalık yapmaya cesaret edemez.

Eğer bu kimse yolculuğa çıkarsa, gideceği yol kendisi için emin olduğu gibi, yol boyunca hastalığa yakalanmasına da engel olur. Bu yazılı levhayı, üzerinde, boğazına takmak suretiyle taşıyan bir kimse, göğüs hastalığına karşı şifaya erer.

Bu levhayı yağmur suyu içerisine koyup bu sudan içerse, unutkanlıktan kurtulur.

Eğer bu vefk bakır bir levha üzerine nakşedilir ve nakşetmeyi ayın Akreb burcunda olduğu bir zamana rastlatır, nakış sırasında Merih yıldızını seyreder ve bu durumda vefki nakşetme işini gerçekleştirirse, peltekliğe karşı çok iyi gelir. Yalnız bu levha suya batırılmalı ve bu su peltek kimseye içirilmelidir.

Bir kimse vefk şemasını altın bir levha üzerine Güneş doğarken nakşederse, bu levhayı üzerinde taşıyan kimseyi herkes elinde olmadan sever ve sayar. Yetki sahipleri de bu kimseye karşı saygı ve itibar eder.

Bu isimle ilgili iki vefk sureti aşağıya çıkarılmıştır. Her birisi ayrı ayrı  el-Hafıyz ism-i şerifinin ebced yolu

ile çoğaltılmış ve sırrını meydana koyacak ölçüde sergilenmiş şekillerdir. Dikkat edilirse maksada erilecektir.

Yazılarak taşınması gereken vefkler:

Kategori:Esmaül HüsnaVefk

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.