İçeriğe geç

Bâtıldan Kaçınma ve Hakkı Arama Duâsı

batıldankaçınmavehakkıarama1

batıldankaçınmavehakkıarama2

Türkçe Okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrahîm,

Allahumme erinel hakka hakkan verzuknâ ittıbâahu, ve erinel bâtıle batilen verzuknâ ictinâbehu, İlahî lâ tekilnâ ilâ nufüsinâ ve lâ ilâ hevâi nüfûsina tarfeten aynin velâ akalle min zâlike, kün lenâ veliyyen ve nâsiren ve avnen ve muînen. Allahummec’alnâ şâkiren zâkiren leke, evâhen münîben râhiben leke, mitvâan leke muhyiten ileyke. Allahumme takabbel tevbetenâ ve ağsil hevbetena, veslül semîmete sudûrina. Ve ezhibizzehale vel ahşenete verrâne min kulûbina.

Allahumme innâ neûzü bike min cüdâil fücâeti, ve min harkil me’nûseti vel izzeti ve minel ilhâdi, vel inâdi ve minel umûril mühlikâti. Allahumme’-rzuknâ halâvete münâcatike. Ve’slük binâ tarîke merzâtike. Vekta’ annâ ma yüb ’idünâ an hazretike. Ve yessir lenâ mâ yessertehü li ehli mahabbetike. Vağfir lenâ birahmetikeyâ Gafuru yâ Rahmân. Allahumme innâ nes’elüke en tülhi menâ rüşdenâ ve tuhakkika kasdenâ. Ve yûkızenâ min gafletinâ ve tahşurenâ min zümretil muttakîne ve tülhikanâ bi ibâdikessâlihîne. Inneke ekremel ekremine ve erhamerrâhimîn. Bi hürmeti seyyidil mürselîn. Yâ mu ‘tıyenni’ami, yâ dâfî’an-nikami. Yâ hakîmü yâ ahkemü, yâ rahîmu yâ erhamu.

Açıklama:

Bu duadaki münacatlar çok dikkati caliptir. Her şeyden evvel Hakk’a bağlanmayı, bâtıldan kaçınmayı, göz açıp yumuncaya kadar nefsimize uymamayı şiddetle tavsiye etmektedir. Ayrıca yapılan münâcatta manevî halavet istenmekte, Hakk’ın rızasını kazanmak için yalvarılmaktadır.

Gaflet uykusundan uyandırılmak ve müttakîlerle haşr olunmak için Allah’ın yardımı istenilmektedir. Çünkü O, ikram edenlerin en ikramcısı, merhamet edicilerin en merhametlisidir.

Kategori:Çeşitli Dualar

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.