İçeriğe geç

Kötü Komşudan Kurtulma Duâsı

kötükomşudankurtulma1

Türkçe Okunuşu:

Allahumme inni eûzü bike minerrâdi ve eûzü bike minel hemmi vel gammi vel garaki vel beremi. Ve eûzü bike min en emûte fi sebîlike müdebbiren. Ve eûzü bike min en emûte fî talebi`ddünya.

Allahumme innî eûzü bike min şerri mâ alimte ve min şerri mâlem alem. Allahumme cennibnî münkerâtil ahlâki vel a ‘mâli vel edvâi vel ehvâi. Allahumme innî eûzü bike min şerril belâi ve derkişşekâi ve sûil kazâi ve şemâtetil a’dâi. Allahumme innî eûzü bike minel küfri veddeyni vel fakri ve eûzü bike min azabı cehenneme ve eûzü bike min fitnetid deccâli.

Allahumme innîeûzü bike min şerri sem`i ve basarî ve şerri lisanî ve kalbı ve şerri meniyyeti.

Allahumme innî eûzü bike min cârissûi fi dâril mukâmetife inne cârel bâdiyeti yetehavvelü. Allahumme innî eûzü bike minessev’eti vel gafleti vel ayleti vezzilleti vel meskeneti, ve eûzü bike minel fakri vel küfri vel füsûki ve şikâki vennifâki vessum ’ati verriyâi.

Ve eûzü bike minessamemi vel bekemi vel cünûni vel cüzâmi vel barasi ve bi seyyiil eskâmi.

Allahumme innî eûzü bike min zevali ni’metike ve min tahavvuli âfiyetike ve min füc’eti ni’metike ve min cemî’i sahatike.

Allahumme innî eûzü bike min azabinnâri ve min fitnetinnâri, ve azabil kabri ve min fitnetil kabri, ve şerri fitnetil ginâ ve şerri fitnetil fakri, ve şerri fitnetil mesîhid’deccâli, ve eûzü bike minel magremi vel me’semi.

Allahumme innî eûzü bike min batnin lâ teşbeü, ve kalbin lâ yahşaü, ve salâtin lâ tenfeü, ve da’vetin lâ tüstecâbu. Ve eûzü bike min şerril umri ve fîtnetis’sadri.

Allahumme innî eûzü bike min galebetid’deyni ve galebetil adüvvi ve galebetil a’dâi.

Açıklama:

Bu duânın içinde şu hususlardan Allah’a sığınılmaktadır: Düşünce, boğulma, ihtiyarlama, Allah yolunda ölmeyi isteme. Bilerek yapılan hatalann bağışlanması da istenmektedir. Ayrıca kötü ahlâklardan uzaklaşma ve fena işlerden aynlma ve nefsin hevasına bağlanmamak istenilmektedir. Keza küfürden, borçluluktan, fakirlikten, cehennem azabından ve deccalin fitnesinden de sığınılmaktadır.

Keza: Kötü duygulardan, kötü görüşlerden, kötü konuşmalardan, kötü düşüncelerden ve fena ölümden de Allah’a sığınılmaktadır. Bilhassa kötü komşunun kötülüğünden, fena muamelesinden Hakka sığınılmaktadır.

gaflet hastalığından, zillet ve meskenetten, fakirlik, küfür, fisku fücur, nifak ve riyâdan da kaçınılmak istenmektedir. Vücut hastalıklarından ve cilt hastalığından derman aranmaktadır.

Ayrıca bu duâda şu hususlardan da Allah’a sığınılmaktadır:

Cehennem azabından ve ateşin fitnesinden, kabir azabından ve kabirdeki fitneden, zenginlik fitnesinden ve fakirlikteki perişanlıktan, mesih deccâlin şerrinden ve fitnesinden, borçlanma ve günahkâr olma hastalığından.

Doymayan karından, huşûu olmayan kalbten, fayda vermeyen namazdan, kabul olunmayan duâdan, fena ömürden ve kalbteki fitnelerden yine Hakk’a sığınılmaktadır. Ayrıca borcun altında ezilmekten, düşmanın hücumundan ve perişan olma hallerinden kurtulmanın çareleri bütün maddi sebeplere başvurduktan sonra bu duâya devam etmek suretiyle istenmektedir.

Kategori:Çeşitli Dualar

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.