İçeriğe geç

İstiğfar ile ilgili dualar

istiğfarile1

Türkçe Anlamı:

Rabbinizin mağfiretine ve takva sahipleri için hazırlanmış olan ve eni göklerle yer kadar olan cennete koşun.

Onlar kendilerine zulmettikleri vakit sana gelip de Allah ’tan mağfiret dileselerdi onlara peygamber (leri olan sen) de mağfiret isteyiverseydin elbette Allah’ı tevbeleri hakkıyla kabul edici, çok esirgeyici bulacaklardı.

istiğfarhadis3

Ve Allah’tan mağfiret iste. Çünkü Allah çokyarlığayıcı, çok esirgeyicidir.

istiğfarile4

Kim bir kötülük yapar, yahud nefsine zülmeder de sonra Allah ’tan mağfiret isterse o, Allah’ı çok yarlığayıcı, çok esirgeyici bulur.

istiğfarile5

Fakat yaptığı o haksız hareketinden sonra tevbe (ve rücû) eder, kendisini düzeltirse şüphesiz ki Allah onun tevbesini kabul eder. Çünkü Allah, çok yarlığayıcı, çok esirgeyicidir.

istiğfarile6

İşte onlar (böyle), Allah’ın onları affedeceğini umabilirler. Allah çok affedici, çok yarlığayıcıdır.

“Hâlâ Allah’a dönüp O’nun mağfiretini istemiyecekler mi onlar?

Allah çok yarlığayıcı, çok esirgeyicidir.

istiğfarile8

O vakit sen Allah’tan bir esirgeme sayesindedir ki onlara yumuşak davrandın. Eğer (bilfarz) kaba, katı yürekli olsaydın onlar etrafından her halde dağılıp gitmişlerdi bile. Artık onları bağışla, (Allah ‘tan da) günahlarının yarlığanmasını iste. İş hususunda onlarla müşavere et. Bir kere de azmettin mi artık Allah’a güvenip dayan. Çünkü Allah kendine güvenip dayananları sever.

istiğfarile9

Sonra insanların (elbirlik) döndüğü yerden siz de dönün. Allah ’tan (günahlarınızı) mağfiret (buyurmasını) isteyin. Şüphesiz ki Allah çok yarlığayıcı, hakkıyle esirgeyicidir.

istiğfarile10

Sabredenler, (imanlarında) gerçek olanlar, (Allah’a) itaatla boyun eğenler, infak edenler, seherlerde Allah’tan mağfiret isteyenlerdir.

istiğfarile11

(Yakub) ‘Sizin için Rabbime sonra istiğfar ederim. Hakikat şudur ki O, çok yarlığayıcı, çok esirgeyicidir. ’ dedi.

istiğfarile12

Ve çirkin bir günah işledikleri, yahut nefislerine zulmettikleri vakit Allah ’ı hatırlıyarak hemen günahlarının yarlığanmasını isteyenlerdir. Günahları Allah’tan başka kim yarlığar? Bir de onlar işledikleri (günah) üzerinde bilip dururlarken ısrar etmeyenlerdir.

istiğfarile13

Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra O’na tevbe ile rücû edin. Çünkü Rabbim çok esirgeyendir, (mü’minleri) çok sevendir.

istiğfarile14

(Habibim) kullarıma haber ver ki, hakikaten ben, (evet) ben, yarlığayıcı, kemâliyle esirgeyiciyim.

istiğfarile15

İçinizden kim bilmeyerek bir fenalık yapıp da sonra arkasından tevbe etmiş ise şüphesiz ki O, çok yarlığayıcı, çok esirgeyicidir.

istiğfarile16

Halbuki sen içlerinde iken (habibim) Allah onları azablandırıcı değildi. Onlar istiğfar ederlerken de Allah yine onları azablandırıcı değildir.

istiğfarile17

Ve ta ki Rabbinizden mağfiret isteyin, sonra (ihlâsla) O’na dönün ki sizi adı konmuş (tayin ve takdir edilmiş) bir müddete kadar güzel nimetleri ile faidelendirsin. Her fazilet sahibine kendi fazlu keremini versin. (Habibim onlara de ki:) Eğer (iman)dan yüz çevirirseniz ben sizin başınıza (gelecek) büyük bir günün azabından korkarım.

istiğfarile18

Ey kavmim, Rabbinizden mağfiret isteyin. Sonra yine O’na tevbe (ve rücû) edin ki üstünüze gökten bol bol (feyzini) göndersin. Kuvvetinize daha fazla kuvvet katsın. Günahkârlar olarak yüz çevirmeyin.

istiğfarile19

Binaenaleyh, (fırsat elde iken) şu: ‘Allah’tan başka hiçbir tanrı yoktur’ hakikatini bil. Hem kendinin, hem erkek mü’minlerle kadın mü’minlerin günâhının yarlığanmasını iste. Allah dolaştığınız yeri de bilir, barındığınız yeri de.

istiğfarile20

Gökler nerde ise tepelerinden çatlayacaklar. Melekler Rablerine hamd ile tesbih ediyorlar. Yerdeki kimselerin de yarlığanmalarını istiyorlar. Gözünüzü açın, şüphesiz Allah, O, çok yarlığayıcıdır, çok esirgeyicidir.

istiğfarile21

İçlerinde iman edib de iyi iyi amel (ve hareket)te bulunanlara Allah hem mağfiret, hem büyük mükâfaat va’d etmiştir.

istiğfarile22

Şimdi sen (habibim) sabret. Çünkü Allah’ın va’di gerçektir. Günahının yarlığanmasını iste. Akşam, sabah Rabbini hamd ile (tenzih ve) tesbih et.

istiğfarile23

(Habibim) de ki: Ben ancak sizin gibi bir insanım. (Yalnız) bana şu vahyolunuyor: Sizin tanrınız ancak bir tek tanrıdır. Onun için hepiniz O’na doğrulun. O’ndan mağfiret isteyin. Vay hâline O Allah’a ortak tanıyanların.

istiğfarile24

(Salih) dedi ki: Ey kavmim, niçin iyiden (ve güzelden) evvel çarçabuk kötüyü istiyorsunuz? Allah ‘tan yarlığanmanızı istemeli değil misiniz? (Böyle yaparsanız) olur ki esirgenirsiniz.

istiğfarile25

De ki: Ey kendilerinin aleyhinde (günahda) haddi aşanlar, Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Çünkü Allah bütün günahları yarlığar. Şüphesiz ki O, çok yarlığayıcıdır, çok esirgeyicidir.

istiğfarile26

Dedi ki: ‘Rabbim, ben cidden kendime yazık ettim. Artık beni yarlığa. ’ Bunun üzerine (Allah) onu yarlığadı. Çünkü O, çok yarlığayıcı, çok esirgeyici olanın tâ kendisidir.

istiğfarile27

(Bununla beraber) şüphesiz ki ben tevbe ve îman edenleri, iyi amel (ve harekette) bulunanları, sonra da doğru yolda (ölünceye kadar) sebat gösterenleri elbette çok yarlığayıcıyım.

istiğfarile28

(İbrahim şöyle) dedi: Üstüne selâmet. Senin için Rabbine istiğfar edeceğim. Çünkü O, bana çok lütüfkârdır.

istiğfarile29

(Bundan) sonra (şunu bil ki,) senin Rabbin bir cehalet yüzünden kötülük yapıp da sonra bunun ardından tevbe ve islâhı nefs edenlerin hiç şüphesiz lehindedir. Hakikat, senin Rabbin, (bu hallerin) arkasından elbette çok yarlığayıcı, çok esirgeyicidir

istiğfarile30

O halde bazı işleri için senden izin istedikleri zaman sen de onlardan dilediğin kimseye destur ver ve kendileri için Allah’tan mağfiret iste. Çünkü Allah çok yarlığayıcı, çok esirgeyicidir.

istiğfarile31

Allah’ın sizi yarlığamasını sevmez misiniz? Allah çok yarlığayıcı, çok esirgeyicidir.

istiğfarile32

önden nefisleriniz için ne hayır gönderirseniz onu Allah’ın nezdinde bulursunuz. Hem bu daha hayırlı, sevapça daha büyük olmak üzere. Allah’tan mağfiret isteyin. Şüphesiz ki Allah (mü’minleri) çok yarlığayıcı, çok esirgeyicidir.

istiğfarile33

Seher vakitlerinde de onlar istiğfar ederlerdi.

istiğfarile34

Hemen Rabbini, hamd ile tesbih (ve tenzih) et. O’nun yarlığamasını iste. Şüphesiz ki O, tevbeleri çok kabul edendir.

istiğfarile35

Allah size kendinden bir yarlığama ve bir bolluk va’d ediyor. Allah (ihsanı) geniş olan, (her şeyi) hakkiyle bilendir.

istiğfarile36

Rabbinizden mağfirete ve genişliği yerle göğün eni kadar olan, Allah ’a ve Peygamberine iman edenler için hazırlanmış bulunan cennete (ulaşmak) için yarış yapıp kazanın. İşte bu, Allah ’ın fazlü keremidir ki onu kime dilerse ona verir. Allah, büyük fazl (u inayet) sahibidir.

Kur’an’da istiğfara ait birçok âyetler mevcuttur. Biz bunların 36 tanesini sıralamış bulunuyoruz. Maksadımız Cenab-ı Hakk’ın mağfiretinin sonsuzluğunu belirtmektir. Çünkü O çok affedici ve çok mağfiret edicidir. O’nun mağfiretine ulaşmayan kimse daima perişandır. Dünyası da âhireti de haraptır.

Mağfiret istemek bizden, bağışlamak Allah’tandır. Şair bu hususta şöyle bir beyit söylemiştir:

Ey insan, hem günah işlersin, hem de Rabbim affeder, mağfiret eder, dersin. Doğrusun fakat, Allah istediğine mağfiret eder.

Rabbin mağfiret ettiği gibi rızık vermektedir. Niçin her ikisini müsavi tutmuyorsun? Rabbim beni mağfiret eder diye kendini oyalıyorsun. Halbuki seni mağfiret edeceğini vaad etmemiştir. Fakat sana rızık vereceğini vaad etmiştir.

Hz. Allah kullarına rızık vereceğini Kur’ân’da vaad etmiştir, fakat cennet vereceğini kimseye vaad etmemiştir.

Öyle ise, Rabbimizin mağfiretini gece gündüz isteyelim, O’na yalvarıp yakaralım.

Yoksa boşu boşuna “Rabbim beni mağfiret eder” demek suretiyle kendimizi aldatmayalım. Allah ne aldananı, ne de aldatanı sevmez.

Kategori:Çeşitli Dualar

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.