İçeriğe geç

İstiğfarın Önemi

Kur’an-ı Kerim’de istiğfar hakkında bir çok âyet-i kerime vardır. Peygamberimiz de, günde yetmiş ilâ yüz arasında istiğfar ettiğini bize bildirdi. Bunun için bizim en büyük avantajımız, can boğazımıza gelinceye kadar tevbemizin kabul edileceği müjdesidir.

İnsanın yaratılışı hem günaha ve hem de sevaba müsait bulunduğundan şerre daha fazla meyl etmesi tabiidir. Bu bakımdan insanın, Rabbine istiğfar etmesi, O’ndan af ve mağfiret istemesi başta gelen vazifelerindendir.

İnsanlardan ilk defa istiğfar eden Hz. Âdem’dir. Cenab-ı Hak tevbesini kabul buyurdu ve Kur’an’da onun kıssasını bize bildirdi. Kötülüğe sapan şeytan ise, tevbe etmeğe lüzum görmedi ve günahını hiçe saydı. Böylece Allah’ın lânetine mâruz kaldı.

Meleklerde günah işlemek yoktur. Onlar her çeşit günahtan uzaktırlar. Çünkü onlarda günah işleyecek damar bırakılmamış, beşeri istekler kendilerine verilmemiş; tertemiz, nurdan yaratılmışlardır.

İnsan ise öyle değildir. Onda, hem meleklere ait damarlar, yani vasıflar var, hem de şeytana ait mecralar ve kanallar vardır. Meleklere ait kanallar dolar veya beslenirse insan melekleşir, hata işlemez olur. İnsanlık hâliyle günah işlediği anda yaptığını anlar ve hemen pişman olur. Rabbine karşı günahlarının dökülmesini ister ve istiğfarda bulunur.

Eğer insandaki şerre ait olan kanallar doldurulur veya durmadan beslenirse, insanın bütün vücudu günah fıçısı olur. Ne kulağı Hakkı duyar, ne gözleri Hakkı görür ve ne de kalbi Hakka yakın olmak için çalışır. Nihayet bütün âzaları kötülük uğruna koşmuş ve yıpranmış olur.

İnsan istiğfar ederken, önce nefsinden meydana gelen hatalarını nazarı itibara alacak ve onları gözünde büyütecek. Sonra da kime karşı hata ettiğini düşünecek, pişmanlık duyacak ve mümkün ise gözlerinden yaşlar akıtacak. Buna bir misâl verecek olursak, günah işleyen insan hastalanmış, yaralanmış demektir. Bunun tedavisi ise istiğfardır. Haktan bağışlamasını istemesidir. Nuh Aleyhisselâm dahi kavmine şöyle söylemiştir

Onlara dedim ki: Rabbinizden af dileyin, çünkü O’nun affetmesi pek çoktur.

istiğfarınönemi1

 

 

Kategori:Çeşitli Dualar

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.