İçeriğe geç

Kategori: Seçilmiş Özel Dualar

Muaz İbni Cebel’in Yaptığı Dua

Muaz_Ibni_Cebelin_Duasi

Türkçe Okunuşu:

Yâ Zelcelâli vel ikrâm, yâ Erhamerrâhimîn. Teveccehtü ileyke. Allâhumme innî esfelüke bienneke entellâhü lâ ilâhe illâ entel vâhidül ahadül ferdüssamedüllezî lem yelid velem yûled velem yekûn lehü küfüven ahadün.