Ölüm ve Cenaze Duaları

Büluğa Ermeden Ölen Çocuğun Cenazesinde Yapılan Dua

Büluğa Ermeden Ölen Çocuğun Cenazesinde Yapılan Dua; 1) “Allahım! Onu kabir azabından koru.”1 Şöyle derse de güzel olur: “Allahım! Onu, ana-babasına (cennete girişte) öncü, onlar için saklanmış bir nimet ve şefaati kabul edilen bir şefaatçi kıl. Allahım! Onunla, ana babasının… (Devamını OKU)

Ölüm ve Cenaze Duaları

, , , ,

Vefat (Ölüm) İle İlgili Dualar

Vefat (Ölüm) İle İlgili Dualar; Vefat Etmek Üzere Olana Telkinde Bulunmak; “Kimin (ölmeden önce) son sözü, ‘La ilâhe illallah’ olursa, cennete girer.1 Vefat Edenin Gözlerini Kapatırken Yapılan Dua; “Allahım! Falanı -ölenin ismini söyler- bağışla. Hidâyete erenler arasında derecesini yükselt. Geride… (Devamını OKU)

Ölüm ve Cenaze Duaları

, , , , ,

Kabire Konduktan Sonra Telkin Duâsı

Türkçe Okunuşu: Radînâ billahi Rabben, ve bil İslâmî dînen, vebi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme rasûlen nebiyyen, ve bil Kur’âni imâmen, ve bil-Kâbeti kıbleten, ve bissalâti farîzaten, ve bil mü’minîne ihvânen, ve bi Ebî Bekrinis ’Sıddîki ve Ömerel Fârûki ve… (Devamını OKU)

Ölüm ve Cenaze Duaları

, , , ,

Ölen Çocuksa Bu Duâ Okunur

Türkçe Okunuşu: Allahummec’alhu lenâ feratan, Allahummec’alhu lenâ ecren. Allahummec’alhu lenâ zühren, Allahummec’alhu lenâ şâfi’an müşeffe’an. Türkçe Anlamı: “Allah’ım, bu çocuğu bizim önden gönderdiğimiz ecir kıl. Allah’ım, bu çocuğu bize ecir kaynağı yap. Allah’ım, bu çocuğu bize şefaatçi ve şefaat olunmuş… (Devamını OKU)

Ölüm ve Cenaze Duaları

,

Kabir Ziyaretinde Okunacak Duâ

Türkçe Okunuşu: Ve aleykümesselamü yâ ehlediyâri minel müslimîne vel müslimâti, entüm lenâ selefün ve innâ biküm inşâallahu lâhikûn, rahime’llahul mütekaddimîne minküm velmüteahhirîn.) Türkçe Anlamı: “Selâm sizin üzerinize olsun, ey kadın ve erkek müslümanların diyarı halkı. (Yani ey kabristan ehli.) Siz… (Devamını OKU)

Ölüm ve Cenaze Duaları

, , ,

Ölen Kişiye Karşı Okunacak Duâ

Türkçe Okunuşu: İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Ve inne ilâ Rabbinâ lemünkalibûne, Allahümmek’tübhü indeke fil muhsinîne vec’al kitâbehu fi illiyyîn. Vehlufhü fi ehlihi fil ğâbirine velâ tahrimnâ ecrehu velâ teftinnâ ba’dehu. Türkçe Anlamı: ‘‘Biz Allah’tan gelmiş ve Allah’a gidiyoruz….. (Devamını OKU)

Ölüm ve Cenaze Duaları

, , , , ,