İçeriğe geç

Bu Duâ Ölünün Göğsüne Konur

Bu Duâ Ölünün Göğsüne Konur
Bu Duâ Ölünün Göğsüne Konur

Türkçe Okunuşu:

Bismillâhirrahmanirrahim,

Allahumme es’elüke bi izzetike yâ Azizü, ve kudretike ya Kadîrü, ve ilmike yâ Alîmü, ve azametike yâ Azîmü, ve birahmetikeyâ Rahîmü ve bi minnetike yâ Mennânü en tahfazana bil imâni kâimen ve kâ’iden ve râki’an ve sâciden ve hayyen ve meyyiten ve ala külli hâlin vel islami vessallallahu ala seyyidina Muhammedin ve âlihi ve eshabihi ecmaîne, velhamdülillahi rabbil âlemine.

Yâ halikal beşeri, yâ azimel hatari, yâ serîa ‘z-zaferi, yâkâşifezzarri vel mihani, yâ zettâli vel mineni, yâ ma’rufel eseri, yâ defian nekami, yâ mü’nise fizzulami, Allahumme innî es ’elüke bihakki Muhammedin ve ali Muhammedin en-lâ tu’azzibel meyyite.

Türkçe Anlamı:

“Allah’ım, izzetin, kuvvetin ve kudretin hakkı için Senden, isterim, ey Kadir. İlminin hakkı için Senden isterim ey Alim. Azametine sığınırım ey Azîm. Rahmetini isterim ey Rahim. Senin minnetinle kapına dayanırım ey istemeden veren (Mennân). Ayakta, otururken, rükû yaparken, secdede iken, hayatta ve ölümde ve her hal üzereyken iman ve İslamimi muhafaza eyle Allah’ım. Efendimiz Muhammedin, âl ve ashabının ve hepsinin üzerine rahmet eyle. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah ’a mahsustur. Ey her şeyi bilen, kötülükleri defeden, karanlıkları aydınlatan Allah ’ım. Muhammed’in âl ve ashabının hakkı için şu ölüye azab vermemeni isterim.

Açıklama:

Bu duâ ölünün göğsüne konan bir duâdır. Eskiden beri konulagelmiştir. Ve buna çok dikkat verildiği aşikârdır.

Kategori:Ölüm ve Cenaze Duaları

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.