Büluğa Ermeden Ölen Çocuğun Cenazesinde Yapılan Dua

Kategori: Ölüm ve Cenaze Duaları

Büluğa Ermeden Ölen Çocuğun Cenazesinde Yapılan Dua;
1) "Allahım! Onu kabir azabından koru."1

Şöyle derse de güzel olur:

"Allahım! Onu, ana-babasına (cennete girişte) öncü, onlar için saklanmış bir nimet ve şefaati kabul edilen bir şefaatçi kıl. Allahım! Onunla, ana babasının mizânını ağırlaştır ve ecirlerini büyük eyle. Onu, salih müminlere kat ve (kıyâmet günü) İbrahim  -aleyhisselâm-’ın kefâletinde kıl. Rahmetinle onu cehennem azabından koru. Ona evinden daha iyi bir ev, âilesinden daha hayırlı bir âile ver.Allahım! Evvelimizi, öncülerimizi ve bizden önce îmân edenleri bağışla."2

2) "Allahım! Onu bizim için bir öncü, selef ve bir mükâfat kıl."3


  • 1 Said b. Müseyyib şöyle der: Ebu Hureyre’nin arkasında günahsız bir çocuğun namazını kıldım ve onu şöyle derken işittim:.. hadis zikredilir”. Mâlik, el-Muvattâ (1/288), İbn Ebî Şeybe, el-Musannaf, (3/217), Beyhaki, (4/9). Şuayb el-Arnavût, hadisin sahih olduğunu söyler; bkz. Bağavi, Şerhu’s-Sünne (ilg. hadis tenkidi: 5/357). 

  • 2 Bkz.İbn-i Kudâme,Muğni(3/416); Bin Baz,Durûsu’l-Muhimme (s.15).

  • 3 “Hasan,çocuğun cenazesinde Fatihâ’yı okur ve şöyle derdi.. Hadis zikredilir”. Beğavi, Şerhu’s-Sünne; Abdürrezzak (h.6588); Buhâri, Kitabu’l-Cenâiz (h.65): ta’likan, Cenazenin Üzerinde Fatiha Okuma Babı, (2/113). 

Etiketler: Büluğa Ermeden Ölen Çocuğun Cenazesinde Yapılan Dua, Büluğ, Çocuk, Büluğa ermek, cenaze


Yorum Yaz

Email adresiniz gösterilmeyecektir.

Büluğa Ermeden Ölen Çocuğun Cenazesinde Yapılan Dua
Devamını Oku
...
Cenaze Namazında Ölü İçin Yapılan Dua
Devamını Oku
Vefat (Ölüm) İle İlgili Dualar
Devamını Oku
...
Bu Duâ Ölünün Göğsüne Konur
Devamını Oku
...
Kabire Konduktan Sonra Telkin Duâsı
Devamını Oku
...
Meyyit Kabre Konulurken Bu Duâ Okunur
Devamını Oku