İçeriğe geç

Cenaze Namazında Ölü İçin Yapılan Dua

Cenaze Namazında Ölü İçin Yapılan Dua;

1) “Allahım! Onu bağışla ve ona merhamet et. Ona âfiyet ver ve onu affet. Onu hoş karşıla ve yerini genişlet. Onu su, kar ve dolu ile yıka. Onu, beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi günahlardan temizle. Ona; yurdundan daha hayırlı bir yurt, âilesinden daha hayırlı bir âile, eşinden daha hayırlı bir eş ver.Onu cennete koy.Onu kabir azabından ve [cehennem azabından] koru.”1

2) “Allahım!Dirimize ve ölümüze, küçüğümüze ve büyüğümüze, erkeğimize ve kadınımıza, hazır olanımıza ve olmayanımıza mağfiret eyle. Allahım! Bizden kimi yaşatırsan, onu İslâm üzere yaşat. Kimi de öldürürsen, onu îmân üzere öldür.Allahım! Onun ecrinden bizi mahrum etme ve bizi ondan sonra saptırma.”2

3) “Allahım! Falan oğlu falan senin emânet ve korumandadır. Onu,kabir fitnesinden ve cehennem azabından koru.Sen vefâ ve hak sahibisin. Onu bağışla ve ona merhamet et. Şüphesiz sen, çok bağışlayısın, çok merhametlisin.”3

4) “Allahım! Ben, senin kulunum.Rahmetine muhtaç olan kadın kulunun oğluyum.Sen ona azap etmek-ten müstağnisin. Eğer iyilik sahibi ise onun iyiliklerini artır.Eğer günahkâr ise, onu bağışla.”4

  • 1 Müslim, (2/663).
  • 2 İbn-i Mâce,(1/480),Ahmed (2/368);Bkz. Sahih-i İbn-i Mâce, (1/252). 
  • 3 İbn-i Mâce, Ebu Dâvud, (3/211); Bkz. Sahih-i İbn-i Mâce, (1/251).
  • 42 Hâkim, sahih olduğunu söylemiş İmam Zehebi de muvafakat etmiştir, (1/359); Elbâni, Ahkâmu’l-cenâiz (s.125).
Kategori:Ölüm ve Cenaze Duaları

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.