İçeriğe geç

Uykudan Önce Yapılan Dualar

Uykudan Önce Yapılan Dualar

(1) İki avucunu bitiştirir; İhlas, Felak ve Nâs sûrelerini okuyarak üfler: Bismillahirrahmânirrahîm “De ki: O Allah birdir. Allah Samed’dir, (her şeyden müstağnidir ve her şey O’na muhtaçtır).O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey O’na denk değildir.”1

;Bismillahirrahmânirrahîm “De ki: Yarattıklarının şerrinden,bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden, hased ettiği zaman hasetçilerin şerrinden, tan yerini ağartan Rabbe sığınırım.”2

;Bismillahirrahmânirrahîm “De ki: İnsanlar ve cinlerden olup insanların göğüslerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların Rabbi, insanların hükümdârı ve insanların ilahı olan Allah’a sığınırım.” 3

;Sonra vücudundan ulaşabildiği yerleri avuçlarıyla, başının üzerinden (başlayarak), yüzünden ve vücudunun ön kısmından  [okuma ve meshetme üç kere tekrarlanır.]4

(2) “Allah, O’ndan başka hak ilah olmayan, kendisini uyuklama ve uyku tutmayan, Hayy, Kayyûm’dur (her an yarattıklarınızı gözetleyendir). Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. O’nun izni olmadan katında şefaat edecek kimdir? Onların işlediklerini, işleyeceklerini bilir. O’nun dilediğinden başka ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar. Kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır. Göklerin ve yerin gözetilmesi O’na ağır gelmez. O Yüce’dir, büyüktür.”5

(3) “Elçi  (Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-), Rabbinden kendisine indirilene îmân etti, mü’minler de. Hepsi de Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine îmân ettiler.O’nun elçileri arasında hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz. İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz bağışlamanı dileriz. Dönüş yalnızca sanadır,dediler.Allah, hiç kimseye güç yetireceğinden başkasını yüklemez. (Kişinin) kazandığı iyilik lehine,ettiği kötülük de aleyhinedir. Rabbimiz! Eğer unutur veya hataya düşersek, bizi sorumlu tutma. Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme.Rabbimiz! Gücümüzün yetmediği işleri bize yükleme.Bizi affet! Bizi bağışla! Bize acı! Sen bizim mevlâmızsın. Kâfirler  topluluğuna karşı bize yardım et!”6

(4) “Senin isminle (7) Rabbim,yanımı (vücudumu) bıraktım ve senin
irâdenle onu kaldırırım. Ruhumu alırsan, ona rahmet et. Eğer geri gönderirsen (öldürmezsen), salih kullarını koruduğun gibi, onu da koru.”8

(5) “Allahım! Ruhumu sen yarattın ve onu sen öldürürsün. Ruhumun ölümü ve yaşaması senin elindedir. Eğer yaşatırsan, onu koru, öldürürsen onu bağışla. Allahım! Senden âfiyet dilerim.”9

(6) Üç kere:”Allahım!(10) Kullarını yeniden dirilteceğin o günde beni azabından koru.”11

(7) “Allahım! Senin adını anarak ölür ve senin adını anarak yaşarım.”12

(8) Otuz üç kere: “Subhânallah”, Otuz üç kere: “Elhamdülillah”, Otuz dört kere: “Allahu Ekber”13

(9) “Yedi kat semânın, yüce arşın Rabbi, bizim Rabbimiz, her şeyin Rabbi, tane ve çekirdekleri yaran, Tevrât’ı, İncîl’i ve Furkân’ı indiren Allahım! Kudret ve hükümranlığın altında olan her şeyin şerrinden sana sığınırım. Allahım! Sen Evvel’sin, senden önce hiçbir şey yoktur. Sen Âhir’sin, senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen, Zahir’sin, senden üstün hiçbir şey yoktur. Sen Bâtın’sın, senden başka gizli şeyleri bilen yoktur. Borcu (hem Allah’ın, hem de kulların haklarını) bizden gider ve bizi fakirlikten kurtarıp zenginleştir.”14

(10) “Bizi yediren, içiren,(başkasına) muhtaç kılmayan ve barındıran Allah’a hamdolsun. Nice koruyanı ve barındıranı olmayan vardır.”15

(11) “Gizli ve âşikârı bilen, göklerin ve yerin yaratıcısı, her şeyin Rabbi ve meliki Allahım! Senden başka hak ilah olmadığına şehâdet ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanın ve şirkinin şerrinden, nefsime kötülük etmekten veya o kötülüğü bir müslümana götürmekten sana sığınırım.”16

(12) Secde ve Mülk sûreleri okunur.17

(13) “Allahım!(18) Nefsimi sana teslim ettim. İşimi sana havâle
ettim. Yüzümü sana çevirdim. Senden ümit ederek ve senden korkarak sırtımı sana dayadım (tevekkül ettim).Senden başka (korunacağım) bir sığınak ve  (azabından kurtulacağım) bir kurtuluş yoktur.İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin Nebi’ye îmân ettim.”18

 • 1 İhlas Sûresi
 • 2 Felak Sûresi
 • 3 Nas Sûresi
 • 4 Buhâri, Bkz. Fethu’l-Bâri (9/62), Müslim (4/1723).
 • 5 Bakara Sûresi: 255
 • 6 Bakara Sûresi: 285-286.  “Kim bunu okursa, gecesi boyunca ona (gece kıyamı olarak ve o gece şeytandan ve onun şerrinden korunmak için) yeter.” Buhâri, Bkz. Fethu’l-Bâri (9/94), Müslim (1/554). 
 • 7 “Biriniz yatağından kalktıktan sonra tekrar dönerse, elbisesinin kenarı ile yatağını üç kere süpürsün ve Allah’ın adını ansın. Zirâ ondan sonra yatağın üzerinde neyin kaldığını bilemez. Bu yüzden yatağa uzanınca şöyle desin:.. hadis zikredilir”
 • 8 Buhâri (11/126), Müslim (4/2084).
 • 9 Müslim (4/2083) ve Ahmed lafzıyla (2/79) tahric etti.
 • 10 “Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem- yatacağı zaman sağ elini yanağının altına koyar ve şöyle derdi:…hadis zikredilir”
 • 11 Ebu Dâvud, lafzıyla (4/311); Bkz. Sahih-i Tirmizi (3/143).
 • 12 Buhâri, Bkz. Fethu’l-Bâri (11/113), Müslim (4/2083).
 • 13 “Fâtıma -Allah ondan râzı olsun-, elindeki bir değirmenle Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’e gelerek şikayette bulundu ve bir hizmetçi istedi.Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-: “Sizi, istediğinizden daha hayırlı bir şeye sevk edeyim mi? Yatağınıza girdiğiniz zaman otuzüç defa tesbih, otuzüç defa tahmid, otuzdört defa tekbir getirin.Bu sizin için hizmetçiden daha hayırlıdır.” Buhâri, Bkz. Fethu’l-Bâri (7/71), Müslim (4/2091).
 • 14 Müslim, (4/2084).
 • 15 Müslim, (4/2085).
 • 16 Ebu Dâvud, (4/317); Bkz.  Sahih-i Tirmizi (3/142).
 • 17 Tirmizi, Nesâi. Bkz. Sahihu’l-Câmi (4/255).
 • 18 “Yatacağın zaman, namaz için abdest alır gibi abdest al ve sağ tarafına yat; sonra şöyle de:..hadis zikredilir.”
 • 19 Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem- bunu söyleyen birine: “Eğer o gece ölürsen, fıtrat üzere ölmüş olursun” demiştir; Buhâri,Bkz.Fethu’l-Bâri (11/113), Müslim (4/2081).
Kategori:Korunma DualarıUyku Duaları

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.