İçeriğe geç

Tevbe Ve İstiğfar Hakkında Bilgi

Tevbe Ve İstiğfar Hakkında Bilgi

Tevbe ve istiğfar hakkında bilgi.

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: 

1) “Allah’a yemin olsun ki ben, günde yetmiş defadan fazla Allah’tan bağışlanma diler ve O’na tevbe ederim.”1 

2) “Ey insanlar! Allah’a tevbe edin.Çünkü ben, günde yüz kere Allah’a tevbe ederim.”2 

3) Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:

“Kim;  ‘Hayy ve Kayyûm olan, O’ndan başka hak ilah olmayan Yüce Allah’tan bağışlanma diler ve O’na tevbe ederim’ derse, savaşta düşmana karşı cepheden olsa bile, Allah onu bağışlar.”3

4) Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: 

“Rabbin kula en yakın olduğu an, gecenin son üçte biridir. O saatte Allah’ı zikredenlerden olabilirsen ol!”4

5) Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: 

“Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secde anıdır. O halde secdede bol bol duâ edin.”5

6) Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:

“Benim kalbim de dalar, ben de muhakkak günde yüz defa Allah’tan bağışlanma dilerim.”6

  • 1 Buhâri, bkz. Fethu’l-Bâri (11/101).
  • 2 Müslim, (4/2076).
  • 3 Ebu Dâvud, (2/85); Tirmizi, (5/69); Hâkim, sahih demiş, Zehebi de muvafakat etmiştir (1/511).Elbâni de sahih der;Bkz.Sahih-i Tirmizi (3/182); Câmiu’l-Usûl, thk. el-Arnavût (4/389-390).
  • 4 Tirmizi, Nesâi, (1/279); Hâkim. Bkz. Sahih-i Tirmizi (3/183); Câmiu’l-Usûl, thk. el-Arnavût (4/144).
  • 5 Müslim, (1/350).
  • 6 Müslim, (4/2075); İbn-I Esîr, hadisteki  [ إِنَّمُ  َيُ ََم    لَىيمَ ْيىي عم  ]    ifadesi hakkında şöyle der: Bundan maksat dalmak ve unutmaktır. Çünkü Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, çokça zikir ve ibâdet yapardı, bazı zamanlar bunlardan unuttuğu da olurdu. Bu yüzden, unuttuğu şeyi günah sayar ve derhal istiğfâra yönelirdi. Bkz. Câmiu’l-Usûl (4/386).
Kategori:Değerli Bilgiler

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.