İçeriğe geç

Rükni Iraki’de Okunacak Dua

Rükni Iraki'de Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu:

Allahumme inni euzu bike mineş-şirki veş-şekki veş-şikakı ve suil ahlakı ve suil munkalebi vel-manzari fil ehli vel-mali vel-veledi.

Türkçe Anlamı:

Allah’ım, şirkten, şüpheden ve münakaşadan ve kötü ahlaktan ve kötü zandan; aile, mal ve evlatta kötü şeyler görmekten Sana sığınırım.

Açıklama:

Rüknü Iraki denen köşeye gelindiği vakit yukarıdaki dua okunur. Okunurken bilhassa irkten ve şirki mucip olan çeşitli hallerden uzaklaşmak gerekmektedir. Şirk iki kısımdır: Açık şirk, Allah’a eş koşma. Güneşe aya Allah deyip tapmak gibi.
İkincisi:Şirk-i hafi. Yani gizli şirk, yapılan ameli başkasın göstermek ve ondan iyi bir not almayı gözetlemektir. Bunların her iki çeşidi de dinimizde haramdır. Peygamberimiz: ”En fazla gizli şirkten korkarım. ” demiştir. Şüphecilikten de Allah’a sığınmak lazımdır. Çünkü dinde veya dinin gösterdiği işlerde şüphelenmek yoktur. Dinimiz kesindir. Kavgacılıktan da Hakka sığınmak lazımdır. Dinimizde münakaşa gerekmez, herkesin hakkına teslim olması icap eder.
Kötü ahlaktan ve çirkin hareketlerden Hakka sığınmak çok yerinde bir harekettir. Akıbetin kötü gitmesinden, aile mal ve çoluk çocuğun fitnesinden de Mevla’ya sığınmak gerekmekte olduğunu yukarıdaki duanın manasından anlıyoruz.Zaten Kur’an’da mal ve evladın fitne olduğu belirtiliyor. Çirkin ahlakın insan için, bir kangrenden daha kötü olduğu ahlakçılar tarafından açıklanmıştır.
Sonucun hayırlı olmasını istemek de çok önemli istekler arasında sayılmaktadır. Çünkü insanın son nefesi dikkate şayandır. Sonumuzu düşünmek ve na göre tedbir almak başlıca vazifemizdir.
İşte yukarıdaki dua, bütün bunlardan sığındığımızı belirtiyor. İyi bir hal ile hallenmek için Rab celle ve alaya niyazda bulunuluyor. Rükn-ü Iraki köşesinde yeter kadar dua etmeliyiz.Tavaf esnasında dönerken, sıramız oraya geldiğinde  aynı duayı her defasında okumak bizim hac hakkındaki vazifelerimiz ccümlesindendir. Mübarek dualar o mübarek yerlerde okunursa iki mübarek mana birleşir ve insan arzusuna kavuşmuş olur.

 

Kategori:Hac Duaları

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.