İçeriğe geç

Nurlanma Duası

Nurlanma Duası

Nurlanma duası.

(Allahumme zeyyin zevâhirenâ bi hizmetike ve bevâtınena bi ma’rifeti-ke ve kulûbena bi mahabbetike ve ervâhena bi muâvenetike ve esrârena bi müşâhedetike ve lisânena bi zikrike.
Allahumme sebbit fi kalbi nûren. Ve fi sem T nûreıı. Ve fi basan nûretı. Ve an yemini nûren. Ve an şimâlî nûren. Ve fevki nûren ve tahtî nûren. Ve kuddâmi nûren. Ve halfî nûren.
Allahummec’alnînûren ya nûrennûri birahmetikeyâ erhamerrâhimîne. Rabbena takabbel minnâ inneke entessemi’ul alîm. Ve tüb aleynâ inneke en-tevvâburrahîm. Ve salli bicelâlike ve cemâlike alâ seyyidinâMuhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn.)

Bu noktaya gelince eller kaldırılır ve arzulanan hususlar Mevlâ’dan istenir. Şu gelecek duâya devam olunur:

(Allahummestecip duâenâ. Veşfi merdânâ. Verham mevtânâ. Lâilâheil-lalâhu Muhammedün Resûlullahı hakkan. Ve sallallahu alâ külli nebiyyin ve veliyyin ve melekin estağfirullah —Üç defa— An cemîi mâkerihellah. Kav-len ve fi’len ve hatıren ve naziren ve etûbü ileyhi. Sübhanallah, 33. Elhamdülillah, 33. Allahu ekberü kebîren, 33. Elhamdülillahi hamden kesîren. Fesüb-hânallahi ve bihamdihi bükraten ve esilen.
Fe teâlellahu meliken cebbâren,kahhâren settâra.Sultânen ma ’bûden ka-dîmen kâdiren lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim.
Va fu annâ yâ kerîm. Vağfirlenâ zünûbena yâ rahmânu yâ rahim. Bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn. Ve nes ‘eluhuttevbete vel-mağfirete innehu hü-vettevvâburrahîm. Vafu annâ yâ kerîm. Vağfirlenâ yâ rahmânu yâ rahîml Birahmetike yâ erhamerrâhimîn.)

Bu duânın şümûlü çok geniştir. İnsanın içini ve dışını aydınlatan, gönlünü mânen coşturan bir duâdır. Bilhassa âhirete ait yolların kolaylaştırılması istenmekte ve ayaklarımızın sırat köprüsünden kaymamak hususu üzerinde durulmaktadır. Hakka yalvarış, yakarışla beraber hamd ve teşbihler de tekrar edilecektir. Hakka yalvarış, yakarışla beraber hamd ve teşbihler de tekrar edilecektir. Af ve mağfiretimizi bu duâ ile Rabbimizden bol bol isteyeceğiz. Ne mutlu yalvarmasını bilene. Ne yazık hiç muhtaç olduğunu hatırlamıyana.

Kategori:Nurlanma Duaları

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.