İçeriğe geç

Kelimei Tevhidin Havassı

Kelimei Tevhidin Havassı

Kelimei Tevhidin Havassı.

Rivayet edildiğine göre bir kimse (70.000) yetmiş bin defa “Lâ ilâhe illellâh” derse, Allah Teala onu cehennemden azat eder.
Allah’ın Resulü (s.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki:

“İhlas ölçüleri dahilinde “Lâ ilâhe illellâh” diyen bir kimseye Allah Teala göklerin kapılarını ardına kadar açar. Hatta bu kimse büyük olan günahlardan sakınarak bu zikri yerine getirdiği taktirde, Arş’a kadar uzanan mesafe kendisine açılır.”

Sahabelerden nakledildiğine göre:

“Bir kimse ihlaslı olarak, temiz bir kalp ile “Lâ ilâhe illellâh” dediği zaman (4000) dört bin büyük günahı bağışlanır.” buyurmuşlardır.
Bir kimse bir şeyden korkuyorsa, her korktuğu şey için sabah namazından sonra (100) yüz defa “Lâ ilâhe illellâh” desin. Bu miktar o kimsenin maksadına kâfi gelir.

Bir kimse gümüş bir yüzük üzerine Kelime-i Tevhîd’i yazdırıp, cuma gününün ilk saatinde üzerine alsa kalbi açılır, fikri gelişir, arzu ettiğine ulaşması kolaylaşır, keder ve gammı gider, sıkıntıdan kurtulur. Kendisine gözü ilişen kimsenin sevgisini üzerine çeker.

Bir kimse bir cam bardak içerisine (100) adet Kelime-i Tevhîd yazıp, bardağın içini su ile doldurur ve bu su ile iftar ederse, Allah Teala o kimsenin kalbini iman nuru ile diriltir. Göğsünden irfan nurları çeşmeler gibi akar. O suyu içmeye devam eden kimseyi Allah Teala Hazretleri, kalp katılığından kurtarır. İman hakikatlarım ve ruhaniyet sırlarını kabul edecek şekilde sırrını açar.

Bir kimse onu bir yüzük üzerine yazıp, üzerine (100) yüz defa Kelime-i Tevhid okusa ve bu yüzüğü üzerinde yattığı yastığın altına koyup, başını da üzerine koyup uyuşa yalnız bir yerde yatmak ve abdestli olarak uyumak şartı ile görmek istediği şeyi rüyasında görür. Aşağıda görülen vefk, Kelime-i Tevhîd’in vefkidir:

Her günün sabahında ve abdestli olarak (1000) defa Kelime-i Tevhîd zikrine devam eden kimseye Allah Teala Hazretleri rızık sebeplerini kolaylaştırır.

Bir kimse bu miktarı uykuya yatacağı sırada ifa ederse, ruhu Arş’ın altında olarak uyur.

Bir kimse bu miktar tevhidi güneş açarken zikrederse, kendisine görünmeyen şeytanların şerrinden kurtulur. Ayın doğuşu sırasında yukarıda bahsi geçen miktarı zikrederse, bedenine gelecek hastalıklardan kurtulur. Herhangi bir şehire giderken bu miktar tevhid getirirse, o şehirde vuku bulacak herhangi bir fitneden emin olur.

Bir kimse gizli bir şeyin bilinmesi için bu miktar Keli-me-i Tevhîd’i hususi bir niyetle okursa, arzu ettiği gizlilik kendisine açılır. (Câmiu’l-Usûl)

Bütün kudret ve kuvvet yüceler yücesi Allah ’a mahsustur. Ben o dualar sayesinde İblis’ten, onun aldatmasından, gücünden ve şeytanların şerrinden kurtuluşa ererim.

Kategori:Esmaül HüsnaVefk

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.