İçeriğe geç

Kaside-i İstiğfariye

Kaside-i İstiğfariye

Kaside-i İstiğfariye

Bu kasîde istiğfar kasidesidir.(11) (Mecmûaıu’l-Ahzab, c. 3, s. 547.)
Yani günahlarımızın bağışlanması için yapılan bir yalvarıştan ibarettir.

Kasîde sahibi şeyh Muhammed Ali, şöyle demektedir:

“Günahlarımdan, küçük ve büyük hatalarımdan, vücudumun yaptığı, ilmim ve amelimin hatalarından Hakka istiğfar ederim.

Senin medhü senân bitmez Allah’ım, ezelden ebede kadar Sana yalvarır ve günahlarımın bağışlanmasını isterim.

Sözlerimden, amellerimden, bilir bilmez bütün hareketlerimden Sana istiğfar eder ve günahlarımın dökülmesini isterim.

Halimin dönüşmesinden, ağzımdan çıkardığım kelimelerden ve buna benzer hallerden Sana istiğfar eder ve Senden yardım dilerim.

Vücudumda tüylerim sayısınca Sana istiğfar ederim, e)’ Kabbim, her kötü hareketlerime pişman oldum, Allah’ım.

Açıkta ve gizlilikte Sana karşı yapmış olduğum bütün günahlarımdan Senden afv ve mağfiret isterim.

Kötü niyetimden, kötü ahlâkımdan ve bozuk niyetimden Sana istiğfar ederim. Adaletsiz işlerimden ve içimde sakladığım bozuk fikirlerimden de tevbe ve istiğfar ederim.

Nefsimin azgınlığından, emmâre ve levvâme halinden, mülhime durumundan ve nazik vaziyetlerinden Sana sığınır ve nefs-i râziyede sebat kılınmamı Senden ister ve umarım Allah’ım.

Kötü zandan da istiğfar ederim. Bir kimsenin duyamadığı gıybetten de istiğfar ederim. Kulak ve gözlerimle yapmış olduğum hatalarımdan dolayı da istiğfar ederim.

Vücudumda bulunan bütün azalanınla yapmış olduğum günahlarımın affını Senden ister ve Sana yalvarırım ey Rabbim.”

Kasidelerin her birinde ayrı bir halâvet vardır, her birinde ayrı bir hususiyet vardır. Çünkü her birinin muradı ayrı ayrıdır. Buradaki canlılık şundandır ki, her lafzın manasında açıklık var ve sığınmanın çok önemi vardır. İstiğfar hakkında yazılan bu kaside oldukça uzundur. Yeni yazı ile yazılmasında zorluk vardır. Ancak bu kasidelerden birer fikir vermek, kısa da olsa faydadan hâli değildir. Yeter ki müslüman buna merak etmeli ve canla başla bu duâlara sarılmalıdır. Yoksa eve kitap yığmak maharet değildir. Kitabın çokluğu insana saâdet getimez. Az kitap olsun, yeter ki okunsun. Allah’ın rızası bundadır. Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde: “Amellerin en hayırlısı az olup devamlı olandır.” buyurdu.

Kategori:Kasideler

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.