İçeriğe geç

Kaside-i Sihriye

Kaside-i Sihriye

Kaside-i Sihriye.

Mustafa Beyzâde’nin bu kasidesi Hz. Hakka bir münacat halinde yazılmıştır.(10) ( Mecmûatu’l-Ahzab, c. 3, s. 543.)
Zâtımn ve sıfatının üstünlüğü zikredilmekte ve bunlara sığınılarak duâ edilmek istenmektedir. Kasîde üç sahifeye yakın bir metinden ibârettir. Allah’ın güzel isimleri dile getirilmekte; yerde, gökte bulunan bütün meleklerin teşbihleri de duâya katılmaktadır. Muhammed Mustafa’nın yardımı ve şefâatı da istenmekte ve O’nun hürmetine bütün kusurların dökülmesi niyâz edilmektedir.

Ayrıca sahabe-i kiramın bir çoklarının isimleri sayılmakta ve onların hürmetleri sayesinde duânın kabulü istenmektedir. Çünkü sahabeler bizim için gökteki yıldızlar gibidirler; hangisine uyarsak hidâyete kavuşmuş oluruz. Ayrıca Âişe, Fâtıma ve Resûlullah Efendimizin diğer hanımları ve diğer İslâm hanımları da duâda zikredilmekte ve onların hürmeti sayesinde duânın kabulü istenmektedir. Muhacir ve Ensâr, Ashab-ı Bedir ve Hendek ile Ashab-ı Uh-dûd duâda anılmakta ve onların yüzü gözü hürmetlerine sığınılmaktadır.

Kalbe metânet, göze ibret, kulağa hikmet ve bütün âzalara nusret ve himmet istenmektedir. Sonunda kaside sahibi şöyle yalvarmaktadır:

“Allahım! Bizi son nefeste iyi bir ölümle sonuçlandır, bütün arzu ve isteklerim Senden budur. Ölürken bana imanı telkin ettir, kabre girdiğimde enîs ol, kılavuz ve rehber ol. Varacağım yeri nur ve duracağım yeri pürnûr kıl. Beni Arşı’nın altında gölgelendir, oranın hararetinden bizleri vikaye eyle Allah’ım.

Bizi bir araya getirdiğin vakit, beni iyilerle birleştir; kötüleri bizden uzak eyle. Amel defterimizi imanla ve iyi amellerle doldur, bizlere müjdeler ve iyi nimetlerle sonuçlandır. Mizan terazisinin başında sevabımızı ağır kıl, Ahmed-i Nebinin havz-ı kevserinden bizleri içir ve kandır. Sırat köprüsünde ayaklarımızı kaydırma, bize merhamet eyle ve bizi rezil rüsvây eyleme.

Bize Senin cemâlinin lezzetini tattır. Cennete bizleri koymayı nasip et.
Duâmı daima kabul et, münâcatımızı reddetme. Ey Rabbim, Senin azametin hürmetine duâmızı kabul buyur Allah’ım.”

Kategori:Kasideler

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.