İçeriğe geç

Kaside-i Hamdiye

Kaside-i Hamdiye

Kaside-i Hamdiye.

İmam Hz. Ali’nin Kasîde-i Hamdiye’si3 (4) Hakk’a hamdetmek ve şükretmek için okunuyor. Ayrıca bu kasidenin çeşitli hastalıklar için büyük bir şifa kaynağı olduğunu bizzat Hz. Ali Efendimiz izah ediyor.

Başlarken, o mübarek büyük insan şöyle söylüyor:

“Allah’a hamdü senâ ve sonsuz nimetlerine şükrederim. O bizim Mev-lâ’mızdır, şükrümüze de ihtiyacı yoktur. Fakir kulu kapısında nöbet bekliyor, çeşitli günahlarının kendisinden affını diliyor.

Ey korkan ve yine hata işleyen insan. Ne zamana kadar bu gidişin devam edecektir? Her gün günahların çoğalıyor, amel defterin kararıyor, hâlâ bu halinden vazgeçmiyecek misin?

Her hareketini melekler tesbit ediyor. Yoksa zannediyor musun Halik’-m bu işlerinden haberdar olmuyor?

Halini değiştirmekten sakın. Mevlâ’ya her an için özür dile.

Bu kasidedeki isimler hürmetine Rabbinden afv ve şifa dile. Ola ki Allah seni bu isimler hürmetine mağfiret buyurur.

Kâbe’nin Rabbi hakkı için bu kaside ile size öğüt veriyorum. Yolunuzun düzelmesini istiyor ve sizin için duâ ediyorum.’’

İşte bu kasidede daha buna benzer bir çok öğütler mevcuttur ve bilhassa kişinin bütün sıkıntılarının defi için bir çok münâcatlar sıralanmıştır. Bunların manalarını sergilemekte imkânımız ve takatimiz yoktur. Şu kadarını söyleyelim ki; bu mübarek kasideleri okuyan, dinliyen veya yazıp saklayan kimse, tez zamanda muradına inşaallah erecek, dünya ve âhirete ait dilekleri kabul olunacaktır. Bilhassa hafaza meleklerinin koruyuculuğuna girecek; cin, peri ve bunlara benziyen muzır hayvanların hücumundan korunacaktır. Bütün bunlar bu kasidenin içinde yazılıdır. Maksadımız, Mecmûatu’l-Ahzab isimli kitapların bir şifa kaynağı olduklarını sayın okurlarımıza anlatmak ve seçti- -ğimiz bütün dutlarımızın bu mübarek kitapların içinden seçilmiş bulunduklarını göstermektir.

Din kardeşlerimizin bu kitaba rağbet edeceklerine ve buna sımsıkı sarılacaklarına kesin inancım vardır. Çünkü bu kitap bulunmaz bir duâ kılavuzudur. Bunun medhü senâsım içindeki cevherlerle yapmaktayız. Yoksa kendi aciz ve nâçiz lisanımızla yapmış değiliz. Kitapların özünü toplayıp sizlere sunmuş oluyoruz. Sunması bizden, okuması ve şifa talep edilmesi sayın okurlarımızdan olacaktır.

Kategori:Kasideler

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.