İçeriğe geç

Esmaül Hüsna – İsmullahil Azam Duası

Esmaül Hüsna – İsmullahil Azam Duası

Esmaül Hüsna – İsmullahil Azam duası.

Bismillâhirrahmânirrahîm,

Yâ Cemîlü yâ Allah. Yâ Karîbü yâ Allah. Yâ Mücîbü yâ Allah. Yâ Ha-bîbü yâ Allah. Yâ Raûfu yâ Allah. Yâ Atûfu yâ Allah. Yâ Ma ‘rufu yâ Allah. Yâ Latifu yâ Allah. Yâ Azîmu yâ Allah. Yâ Hannânü yâ Allah. Yâ Mennâ-nü Yâ Allah. Yâ Deyyânii yâ Allah. Yâ Sübhânü yâ Allah. Yâ Emânu yâ Allah.Yâ Burhânu yâ Allah. Yâ Sultânu yâ Allah. Yâ Müste ’ânu yâ Allah. Yâ Muh-sinü yâ Allah. Yâ Müteâlü yâ Allah. Yâ Rahmânu yâ Allah. Yâ Rahîmü yâ Allah. Yâ Kerîmü yâ Allah. Yâ Mecîdü yâ Allah. Yâ Ferdü yâ Allah. Yâ Vit-rü yâ Allah. Yâ Ahadü yâ Allah. Yâ Samedü yâ Allah. Yâ Mahmûdu yâ Allah. Yâ Sâd’ıka’l-va ‘di yâ Allah. Yâ Aliyyü yâ Allah. Yâ Gatıiyyü yâ Allah. Yâ Şâfîyâ Allah. Yâ Kâfîyâ Allah. Yâ Meâfîyâ Allah. Yâ Bâkîyâ Allah. Yâ Hâdîyâ Allah. Yâ Kâdiru yâ Allah. Yâ Sâtirü yâ Allah. Yâ Kahhâru yâ Allah. Yâ Cebbâru yâ Allah. Yâ Gaffâru yâ Allah. Yâ Fettâhu yâ Allah.

Yâ Rabessemâvâti vel-ardi yâ Zel Celâli Vel-İkrâmi. Es ’elüke bi hakkı hâzihil esmâi küllihâ en tuselliye alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Mu-hammedin, verham Muhammeden kemâ salleyte ve sellemte ve bârekte ve ra-himte ve terahhamte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahime fil âlemine Rabbenâ inneke Hamîdün Mecîdün. Bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîn. Vel-Hamdülillahi Rabbil âlemine.) (3)

Bu ism-i âzam duâsı tecrübe edilmiş bir duâdır. Rivayetlere göre, bir gün Peygamber Efendimiz, ashabıyle otururken, Cebrâil aleyhisselâm geldi ve dedi ki “Allah’ın selâmı üzerine olsun, Allah’ın sana selâmı vardır. Şu duâyı sana ve ümmetine armağan eylemiştir. Kim ki bu duâyı okur veya ezberlerse, kumlar adedince günahları olsa affu mağfiret olacaktır.” Bunun fezâili hakkında birçok müjdeler mevcuttur. Bu duâ ihmal edilecek duâ değildir. Her zaman okunmalıdır. Bunun faydası hem dünyada ve hem de âhirette görülecektir. Çünkü bu duâ bizzat Hazreti Allah tarafından bildirilmiş, okunması tavsiye edilmiş ve Peygamberimizle ashab-ı kiram bu duâya ihlâsla sarılmışlardır. Her duâ aynı ağırlıkta ve aynı fazilette değildir. Aralarında mana ve önem taşıma bakımından fark vardır. İşte bu ismi âzam duâsı da böylece önem taşımaktadır. Ne mutlu bu duâlara devam eden kimselere. Her sıkıntılarını bu vesile ile önleyenlere.

  • 3. Mecmûatu’l-Ahzab, c. 1, s. 212.
Kategori:Esmaül Hüsna

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.