İçeriğe geç

Ebül-Vefa Hazretlerinin Kelimei Aşere Hizbi

Ebül-Vefa Hazretlerinin Kelimei Aşere Hizbi

Ebül-Vefa Hazretlerinin Kelimei Aşere Hizbi.

Bismillâhirrahmânirrahıym* Allâhümme innî a’ded-tü li külli hevlin elkâhü fîd dünyâ vel âhırati lâ ilâhe illellâh* Ve li külli hemmin ve ğammin mâşâellâh* Ve li külli nı’metin elhamdü lillâh* Ve li külli rehâin ve şiddetin eş şükrü lillâh* Ve li külli ucûbetin sübhânellâh* Ve li külli zenbin estağfîrullâh* Ve li külli dıykın hasbi-yallâh* Ve li külli musıybetin innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn* Ve li külli kadâin ve kaderin tevekkeltü alellâh* Ve li külli tâatin ve ma’sıyetin lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym* Allâhümme zidnâ ve lâ tenkusnâ ve ekrimnâ ve lâ tühinnâ ve a’tınâ ve lâ tahrimnâ ve â-sirnâ ve lâ tü’sir aleynâ ve erdınâ verda annâ ve tekab-bel minnâ yâ kerîmü bi rahmetike yâ erhamer râhımîn* Âmîn* Vel hamdü lillâhi rabbil âlemin*

Manası:
Ey Allah ‘ım! Dünya ve ahirette karşılaşacağım her bir korku için ‘lâ ilâhe illallâh’ı, her keder ve üzüntü için ‘mâ şâellâh’ı, her bir nimet için ‘el hamdü lillâh’ı, hayret verici her şey için ’sübhânellâh’ı, her bir günah için ’estağfirul-lâh’ı, her darlık için ’hasbiyallâh’ı, her musibet için ‘innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn’u, her bir kaza ve kader için ‘tevekkeltü alellâh’ı, her bir itaat ve isyan için ‘lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym’i hazırladım. Ey Rabbim! Bize arttır da eksiltme, bizi şereflendir de hor ve hakir kılma! Bize ver de mahrum bırakma. Bizi seç de üzerimize ihtiyar etme. Bizden razı ol, bizden kabul eyle. Ey Kerem sahibi! Ey esirgeyenlerin en merhametlisi! Duamı kabul eyle.

Hamd âlemlerin Rabbine mahsustur. Amin.

Kategori:Esmaül HüsnaVefk

Tek Yorum

  1. Resulaslan Resulaslan

    Allah cc selâmetle râzı olsun doğru yolda olan hocalarmıza hayırlı uzun ömür versin Âmiyn inşâAllah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.