İçeriğe geç

Camiye Girerken Yapılan Dua

Arapçası;
نِم ،ِمِيِكَقْ  ال ِهِانَطْلُسَو ،ِيمِرَكْ الِهِ ْجَوِبَو ،ِيمِظَ ْ الِاللهِ بُوذُعَ ((أ يمِ الـرذج ِانَطْالشذي )).َ ]ُةَ الصذلا َ وِ [بِسْمِ الله كِتَْحَِ ر َابَوْبَ أ ِ ي ْحَتْ مذ اف ُ للذ َ ]ا ِ الله ِولُسَ ر ََ  نُ َ السذلا َ[و

Türkçesi;

“Allah’ın rahmetinden kovulmuş şeytandan, Yüce Allah’a, O’nun kerîm vechine ve ezelî hükümranlığına sığınırım4 [Allah’ın adıyla, salât]5 [ve selâm Rasûlullah’ın üzerine olsun]6 Allahım! Bana rahmetinin kapılarını aç.”7

4 Ebu Dâvud, Bkz. Sahihü’l-Câmi’ (h.4591).

5 İbn-i es-Sünnî (h.88); Elbâni “hadis hasendir” der.

6 Ebu Dâvud (1/126). Bkz. Sahihu’l Cami (1/528)

7 Müslim (1/126).İbn-i Mâce’nin Sünen’inde Fâtıma-radıyallahu anhâ-’nın hadisin-den:“Allah’ım günahlarımı bağışla ve bana rahmetinin kapılarını aç” Elbâni, Şevâhidi dolayısıyla sahih olduğunu söyler.Bkz. Sahih-i İbn-i Mâce (1/128, 129).

Kategori:Cami Duaları

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.