İçeriğe geç

Camiye Giderken Yapılan Dua

Arapça Okunuşu;

، بِ ا ْلَ ق ِ  ْلَ ْ مذ اج ُ للذ َ ((ا ـوراُ ـي ن ِ َ صََ بِفيَو،وراا ُ ن ِعيْمَ سِفيَو ،ـوراا ُ ن ِ امَِمَ أ ْنِمَو ،وراا ُ ن ِايَمِ ش ْنَاَو ،وراا ُ ن ِينِِّمَ ي ْنَاَو ،وراا ُ ن ِتيَْ تَ ْنِمَو ،وراا ُ ن ِ قِْوَ  ْنِمَو ا ِ وراُ ن ِفيْلَ خ ْنِمَو ي ْـلَ ْاجَو ،ـوراا ُ ن ِ يْـمِّظَاَو ،وراا ُ ن ِ يْمِظْعَأَو ،وراا ُ ن ِ سِْفَ ن ِ  ْلَ ْاجَو ، ِفيَو ،ـوراا ُ ن ِ ـَْ لِْفيَو ،ـوراا ُ ن ِبَِصَ ع ِ  ْلَ ْاجَو ،وراا ُ ن ِنِِّطْ مذ أع ُ للذ َا ،وراا ُ ن ِنِّْلَ ْاجَو ،وراا ُن ِ َ شَْ بِفيَو ،وراا ُ ي ن ِرْ َ شِفيَو ،وراا ُ ن ِ ِ مَِد  ـوراا ُنَ ي و ِْـبَْ ق ِ  ـوراا ُ ن ِ ي ْـلَ ْ ـمذ اج ُ للذ َ وراا .ا ُ ي ن )).ٍورُ ن ََ وراا ن ُ ن ِ ي ْبَنَو ،وراا ُ ن ِ نِْدِاَو ،وراا ُ ن ِ نِْدِاَو ،وراا ُ ن ِ نِْدِاَو ، ِ امَِظِع

Türkçe Okunuşu;

 “Allahım! Kalbimde bir nûr ve dilimde bir nûr  kıl. Kulağımda bir nûr ve gözümde bir nûr kıl. Üstümde bir nûr ve altımda bir nûr kıl. Sağımda bir nûr ve solumda bir nûr kıl. Önümde bir nûr ve arkamda bir nûr kıl. Nefsimde bir nûr kıl. Benim için büyük bir nûr ve yüce bir nûr kıl. Bana bir nûr kıl. Beni bir nûr kıl. Allahım! Bana bir nûr ver. Sinirlerimde bir nûr, etimde bir nûr ve kanımda bir nûr kıl. Saçımda bir nûr ve tenimde bir nûr kıl.3

3 Bu hasletlerin hepsi için Buhârî (11/116; h.6316) ve Müslim (1/526, 529, 530; h 763).  

Kategori:Cami DualarıGiriş - Çıkış ve Yol Duaları

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.