İçeriğe geç

Berat Gecesinde Okunacak Dua

BeratGecesindeOkunacakDuaBerat Gecesinde Okunacak Dua

Berat Gecesinde Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu:

Bismillâhirrâhmanirrahim,

Allahumme yâ zel menne velâ yemünnü aleyke. Yâ Zel celali vel-ikram, Yâ zettavli vel-in’âm. Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke yâ zâhire’rrâcimine, veyâ cârel müstecirîn, veyâ emânel hâifîn, veyâ delilel mütehayyirîn, veyâ ğıyâsel müsteğîsın, veyâ erhamerrâhimîn.

Allahumme in künte ketebtenî fi ümmil kitâbi indeke şakıyyen, femhu annî ismeşşekaveti. Ve in künte ketebtenî fi ümmil kitâbi indeke mahrümen mukteren aleyye rızkî femhu annî hirmanî ve takdire rızkî, vektübnî indeke ğaniyyen muvaffaken lil hayri muvassean aleyye nzkî fe inneke külte fi ümmil kitâbi yemhullahu ma yeşâü ve yüsbitü ve indehu ümmül kitabı.

İlâhî, bittecellil a’zami fi leyletin nisfi min Şa’bânel Mükerremi, elletî yufreku fiha küllü emrin hakimin, ve yebremu, ikşif annî minel belâi ma a ‘lemü vemâ lem a’lemü, vağfirli, mâ ente bihi a’lemü inneke entel-E’azzü’l-Ekremü. Ve saîlallahu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.

Türkçe Anlamı:

“Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla,

Ey veren ve verdiğine sitem etmeyen Allah ’ım. Ey Celâl ve ikram sahibi! Ey kudret ve nimet sahibi, Senden başka ilâh yok, ancak Sen varsın. Ey umanların yardımcısı, ey barınmak isteyenlerin barındırıcısı, ey yardım isteyenlerin yardımcısı ve merhamet edenlerin en merhametlisi.

Allah ’ım, eğer ismimi levh-i mahfuzda şakî, kötü yazdınsa benden kötülük ismini gider. Eğer yine ismimi katında mahrum ve rızkımı dar yazdınsa, onu sil ve rızkımı çoğalt, beni zengin yaz, hayra muvaffak kıl, rızkımı genişlet ve çoğalt. Zira Sen Kur’an-ı Kerim ’de buyurdun ki: ‘Allah dilediğini mahveder, dilediğini de bırakır. Ana Kitab O’nun yanındadır.’

İlâhî, Berat gecesinde Şa’ban ayının yarısında yüce tecellîni, izhar et Allah ’ım. O mübarek gece ki: ‘O gece hikmetli her iş nezdimizden sâdır olan bir emir ile ayrılır.’

Bildiğim ve bilmediğim belâları üzerimden kaldır Allah’ım. Bildiğin hatalarımı bağışla. Zira Sen Azîz ve Kerîm ’sin. Allah ’ın rahmeti Efendimiz Muhammed ve O’nun âl ve ashabının üzerine olsun.

Açıklama:

Berat gecesi demek, Peygamberimizin ana karnına intikal ettiği ve rağbet bulduğu bir gecedir. O gecenin üstünlüğünün bir alâmeti de Allah’ın rahmetinin çoşması ve taşmasıdır. O geceye ait belirli bir namaz yoktur, ancak duâ etmek, tevbe yapmak ve kaza namazı kılmak mümkündür. Bu geceye ait çok bol rahmetler va’d edilmektedir. Yeter ki müslüman o geceleri ganimet bilsin ve değerlendirsin.

Kategori:Özel Gün ve Geceler için Dua

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.